Zasady Gry

1. Regulamin zakładów sportowych

Aby ułatwić zrozumienie regulaminu, został on podzielony na dwie części: Zasady Ogólne i Zasady dla danej Kategorii. Zarówno Zasady Ogólne jak i Zasady dla danej Kategorii będą nazywane tutaj wspólnie Zasadami i Warunkami. Istotne jest, aby poza powyższymi zasadami zapoznać się również ze Szczegółowymi Zasadami Zdarzenia/Zakładu, które można znaleźć pod zakładką Zdarzenia i Zakłady na stronie internetowej i które są postrzegane jako część tego regulaminu.

Regulamin jest częścią porozumienia zawartego pomiędzy nami a Tobą. Mieszczące się w nim Warunki są obowiązujące, a wszystkie zawarte w nich definicje mają swoje zastosowanie również w przypadku regulaminu.

W razie zaistnienia różnic między oryginalną, angielską wersją tego tekstu a jego tłumaczeniem, obowiązuje wersja oryginalna.

2. Zasady i warunki

Betsafe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz aktualizacji zasad i regulacji w jakimkolwiek stosownym dla siebie momencie. Klient jest zawsze odpowiedzialny za zapoznanie się z najnowszym kształtem obowiązujących zasad i warunków. Dokonując zakładu, klient zgadza się na ważność i zastosowanie obowiązujących w danym momencie zasad dotyczących zakładów.

Betsafe zastrzega sobie prawo do odmówienia założenia konta, niezaakceptowania ważności zakładu, lub ograniczenia liczby zakładów, bez przymusu podawania powodów. Zabronione jest posiadanie przez jednego gracza lub adres więcej niż jednego konta w Zakładach Sportowych. Betsafe Group zastrzega sobie prawo do anulowania wielokrotnych kont w Zakładach Sportowych.

Betsafe zastrzega sobie prawo do lokalizowania podwójnych kont i likwidowania ich. W takiej sytuacji wszelkie odpowiednie dane zostaną przeniesione na najaktywniejsze konto danego gracza. Jeśli klient posiada więcej niż jedno konto, oraz dokonał identycznych zakładów na dwóch kontach, to zostanie on natychmiastowo pozbawiony swoich przywilejów, czego rezultatem może być konfiskata wygranych oraz/lub anulowanie wszelkich dokonanych zakładów (nawet tych rozstrzygniętych).

Betsafe nie akceptuje zakładów w momencie, gdy wychodzi na jaw, że klienci działają w zmowie, lub tworzą syndykat. Dokonywanie identycznych zakładów z więcej niż jednego konta, oraz tego samego adresu IP może zostać zrozumiane jako syndykat, nawet jeśli osobiste limity na zakłady nie zostały osiągnięte. Syndykat w zakładach jest postrzegany jako oszustwo i może prowadzić do ograniczenia limitów na zakłady, zamknięcie konta, konfiskatę wygranych i/lub anulowanie wszystkich dokonanych zakładów (nawet tych rozstrzygniętych). Mogą także zostać podjęte kroki prawne.

Betsafe nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy związane z przesyłaniem wyników i danych dotyczących zakładów. W żadnym wypadku nie można wysuwać roszczenia odszkodowawczego z powodu niewłaściwego, opóźnionego, zmanipulowanego transferu danych w internecie lub innych błędów związanych z przesyłem rezultatów i danych dotyczących zakładów.

Betsafe zastrzega sobie prawo, wykorzystywane według własnego uznania, do korekty wszystkich wyraźnych błędów oraz do przedsięwzięcia wszelkich kroków w celu zapewnienia swoim klientom obsługi na odpowiednim poziomie. Przez wyraźny błąd rozumie się każdą nieprawidłową informacje podana w związku ze zdarzeniem, np. nieprawidłowo (odwrotnie) ustawiony handicap, niewłaściwą drużynę/drużyny/uczestników, nieprawidłowy czas startu wydarzenia albo błędy techniczne, itp.

Betsafe zastrzega sobie także prawo do poprawiania oczywistych błędów związanych z wprowadzaniem kursów w zakładach, nawet po zakończeniu danego wydarzenia sportowego – Betsafe posiada także prawo do anulowania danego zakładu. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, iż poprawnie dokonuje zakładu.

Zabronione jest dokonywanie zakładów na tym samym kuponie, na którym dochodzi do korelacji. W powyższym wypadku zakłady mogą być unieważnione, nawet jeśli wynik danego wydarzenia sportowego jest rozstrzygnięty.

Klient jest odpowiedzialny za poufność danych personalnych związanych z logowaniem się i kontem. Betsafe nie jest odpowiedzialny za zakłady dokonane przez osoby trzecie, które z powodu zaniedbania klienta poznały jego dane personalne oraz ingerowały w jego konto.

Klient jest odpowiedzialny za informowanie o wszelkich sumach pieniędzy, które wpłynęły przypadkowo na jego konto. Wszystkie wygrane, będące wynikiem powyższej pomyłki, są nieważne, bez względu na okoliczności, w których wystąpiły.

Zakład jest uznany za nieważny, jeśli dokładna data lub czas zakładu, lub niezbędne dane osobiste klienta zaginęły z powodu błędów w przesyłaniu. Pieniądze za zakład są oddane. Zakłady, które są zaakceptowane po rozpoczęciu wyścigu, gry, lub wydarzenia sportowego także są uznane za nieważne.

Minimalna wartość dla zakładu: 1 PLN (~0,25 euro). Maksymalna wygrana gracza jest ograniczona do zakładu, dnia i tygodnia.

Sprawdź poniższą tabelę aby sprawdzić ograniczenia dla konkretnych walut.

WalutaLimit wygranej dla zakładuLimit wygranej na dzieńLimit wygranej na tydzień
Euro100,000250,000500,000
GBP100,000250,000500,000
SEK1,000,0002,500,0005,000,000
NOK1,000,0002,500,0005,000,000
DKK900,0002,250,0004,500,000
USD120,000300,000600,000
CAN$120,000300,000600,000
BRL$70,000175,000350,000
TRY200,000500,0001,000,000
PLN300,000750,0001,500,000
CZK725,0001,812,5003,625,000
HUF8,000,00020,000,00040,000,000


Jeżeli gracz zawrze kilka identycznych zakładów (a także kombinację pojedynczych i wielokrotnych zakładów), w których łączna wygrana przewyższa ustalony limit wygranej na zakładzie, Betsafe ma prawo do obniżenia zakładu, tak aby wygrana była zgodna z ustalonym limitem.

W sytuacji oszustwa lub próby oszustwa, zwłaszcza związanego z dokonywaniem zakładów, gracz będzie natychmiastowo pozbawiony swoich wszelkich przywilejów klienta.

Nie są akceptowane zakłady zawierane przez pojedynczych bukmacherów lub firmy bukmacherskie. Nie są dozwolone zakłady zawierane przez osoby, które biorą udział w obstawianym wydarzeniu sportowym (np. jako sportowiec, właściciel drużyny, trener itd.). W momencie złamania tej zasady, Betsafe może odmówić wypłaty jakichkolwiek wygranych i anulować zakład lub zakłady, nawet jeśli zostały one już rozstrzygnięte.

Betsafe zastrzega sobie prawo do przesądzenia o ostatecznym wyniku jeśli z jakiegoś powodu dojdzie do Zdarzenia, które jest niejasne lub też nie jest objęte regulaminem zawierającym Szczegółowe Zasady Zdarzenia/Zakładu, które znajdują się na stronach Zdarzenie lub Zakład.
Wszystkie zakłady wysłane do funkcji Manualnej Oceny mogą zostać odrzucone, częściowo zaakceptowane lub w pełni zaakceptowane, niezależnie od tego jak prośba została wysłana. Dział zakładów sportowych zastrzega sobie prawo do ustalenia wszelkich limitów dotyczących obstawiania dla każdego klienta i zakładu.

3. Cashout

Możemy, według własnego uznania, zezwolić na rozliczenie zakładu przed jego rozstrzygnięciem (opcja "Cashout")

Opcja "Cashout" dostępna jest dla wybranych zakładów przed rozpoczęciem wydarzenia oraz w zakładach na żywo składanych wyłącznie na stronie internetowej, na iPhonie oraz urządzeniach z Androidem. Opcja "Cashout" nie będzie dostępna bezwarunkowo i każdym momencie.

Opcja "Cashout" dostępna jest wyłącznie dla kursów stałych.

Opcja "Cashout" nie jest dostępna dla:
• kuponów złożonych za darmowe zakłady lub zakłady bez ryzyka; lub
• zakładów łączonych, chyba że dla każdego z poszczególnych zakładów, z których składa się zakład łączony, dostępna jest opcja "Cashout".
• zakładów systemowych.

Zdefiniowana z góry wartość zamknięcia zakładu przed jego rozstrzygnięciem (wartość Cashout) może być oferowana na podstawie poszczególnych kursów, wyborów oraz aktualnego statusu transakcji.

Opcja "Cashout" może nie być dostępna dla poszczególnych zakładów złożonych na rynkach typu "pre-match", jeśli dane wydarzenie lub mecz już się rozpoczął (zakład przekształcił się w zakład na żywo). Dla zakładów łączonych, opcja "Cashout" może nie być dostępna, jeśli jakikolwiek poszczególny zakład został złożony na rynku typu "pre-match" oraz wydarzenie lub mecz już się rozpoczął (zakład przekształcił się w zakłady na żywo)

Aby rozliczyć zakład w ramach opcji "Cashout", należy skorzystać z opcji "Potwierdź Cashout" lub "Potwierdź" (Żądanie "Cashout"). Nie ma możliwości anulowania Żądania "Cashout" po jego potwierdzeniu.

Możemy, według własnego uznania, zaakceptować lub odrzucić Żądanie "Cashout". Żądanie "Cashout" może nie zostać zaakceptowane z powodów, między innymi: zmiany kursów, zawieszenie zakładu (w tym dowolnego zakładu wchodzącego w skład zakładu łączonego).

W przypadku, gdy Żądanie "Cashout" nie będzie przez nas zaakceptowane, zostanie wyświetlona wiadomość, że Żądanie "Cashout" zostało odrzucone oraz zostanie przedstawiona nowa oferta dotycząca kwoty "Cashout". Jeśli Twoje Żądanie Rozliczenia Zakładu przed jego rozstrzygnięciem nie odpowiada nowej ofercie dotyczącej kwoty "Cashout", nastąpi rozliczenie oryginalnego zakładu w oparciu o wysokość kursu z momencie jego złożenia.

W przypadku, gdy Żądanie "Cashout" zostało zaakceptowane:
• Twój zakład pierwotny zostanie zamknięty (zostanie rozliczony przed rozstrzygnięciem);
• Wypłacimy Ci kwotę zaakceptowaną momencie Żądania "Cashout";
• zakłady pierwotny będzie miał status rozliczony i nie będziemy mieli wobec gracza żadnych zobowiązań związanych z zakładem rozliczonym w opcji "Cashout". Nie otrzymasz wypłaty, dywidendy ani zwrotu związanego z zakładem rozliczonym w opcji "Cashout"; oraz
• wystąpienie lub niewystąpienie wydarzenia/wydarzeń związanych z zakładem oryginalnym nie spowoduje pojawienie się nowych praw i obowiązków względem gracza.

Zaakceptowanie Żądania "Cashout" nie jest tożsame ze złożeniem nowego zakładu. Jest to wyłącznie umowa dotycząca pierwotnego (oryginalnego) zakładu.

Kwota "Cashout" dotyczy stawki oryginalnej. Kwota "Cashout" nie podlega negocjacjom i nie może przekroczyć pierwotnej stopy zwrotu z tego zakładu.

Gracz nie ma prawa do otrzymania bonusów lub udziału w innej promocji w odniesieniu do kursów i zakładów, które zostały zamknięte w ramach opcji "Cashout".

Jakiekolwiek zakłady, które zostały rozliczone w ramach opcji "Cashout" nie będą uwzględniane w kontekście wymagań obrotu związanych z bonusami, nagrodami oraz kampaniami promocyjnymi.

W przypadku, gdy Żądanie Rozliczenia Zakładu przed jego rozstrzygnięciem zostanie błędnie zaakceptowane (w tym, w przypadku sytuacji, gdy wysokość Kwoty "Cashout" będzie błędna) lub kwota "Cashout" zostanie błędnie przyznana na konto w związku z tym zakładem, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do korekty salda na koncie gracza, względem którego nastąpił błąd. Korekty, o których mowa mogą dotyczyć:
• ustawieniem Żądania "Cashout" na kwotę równą kwocie Zamknięcia Zakładu, która byłaby obowiązująca w przypadku niewystąpienia błędu; lub
• odwróceniem Żądania Rozliczenia Zakładu przed jego rozstrzygnięciem oraz złożeniem zakładu na pierwotnych (oryginalnych) zasadach.
Jeśli, w wyniku korekty, na koncie pojawi się debet, możemy odzyskać środki z konta gracza, ustawiając debet na koncie gracza. Debet ten stanie się wówczas naszą wierzytelnością równą deficytowi.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, korekty, ograniczenia lub anulowania oferty "Cashout" w dowolnym momencie, względem dowolnego klienta, dotyczącej dowolnego zakładu bez uprzedzenia oraz bez wcześniejszego powiadomienia nawet w przypadku, gdy oferta "Cashout" została już oferowana klientowi. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, jakie klient może ponieść w związku z brakiem dostępności oferty "Cashout", nawet wtedy, gdy oferta została ogłoszona i klient mógł domniemywać, że oferta jest aktualna i dostępna.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do unieważnienia oryginalnego zakładu, który został Rozliczony w ramach opcji "Cashout" oraz odmowy Rozliczenia Zakładu przed jego rozstrzygnięciem. Możemy także wymagać spłaty kwot wpłaconych na konto klientów w związku z oryginalnymi warunkami zakładu (w tym, ofertą "Cashout"), w przypadku, gdy:
• Nabierzemy uzasadnionych podejrzeń, że Żądanie "Cashout" zostało złożone przez osobę lub grupę osób (w tym krewnych, organizacje, bukmacherów, oraz ich pracowników), którzy działają w zmowie w celu dokonania oszustwa; lub
• oryginalny zakład lub Żądanie "Cashout" zostało złożone po zakończeniu wydarzenia, którego dany zakład dotyczy; lub
• w każdej sytuacji, w której mamy prawo do unieważnienia oryginalnego zakładu lub wymagamy spłaty w związku z niniejszymi warunkami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że okoliczności będące w obrębie lub poza naszą kontrolą mogą zapobiec, ograniczyć lub opóźnić proces wypłaty Rozliczenia Zakładu w ramach opcji "Cashout" oraz, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnej osoby za straty poniesione w związku lub w wyniku:
• Braku dostępności oferty Rozliczenia Zakładu w ramach opcji "Cashout" lub jej opóźnienia; oraz/lub
• jakiegokolwiek działania lub zaniechania, świadomego lub nie, dokonanego przez jakiegokolwiek Użytkownika lub osobę trzecią w związku z ofertą Rozliczenia Zakładu w ramach opcji "Cashout".

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, jakie mogą zostać poniesione przez Użytkownika w związku z zaakceptowaniem przez nas lub odrzuceniem oferty Rozliczenia Zakładu w ramach opcji "Cashout" lub Żądania "Cashout".

Jeśli Klient złożył zakład, który nie jest dostępny w ofercie "Cashout" w momencie jego składania, Klient nie będzie mógł złożyć Żądania "Cashout", nawet jeśli w późniejszym okresie oferta "Cashout" będzie możliwa.

Tabele z wynikami oraz inne usługi oraz informacje dostarczane przez strony trzecie udostępniane są wyłącznie w charakterze wskazówek. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłady rozliczone w ramach opcji "Cashout", jeśli zakłady te zostały zamknięte na podstawie informacji przekazanych przez te strony lub usługi.

Częściowa wypłata pozwala wypłacić część zakładu, pozostawiając resztę stawki w grze i rozliczyć ją po uzyskaniu ostatecznego wyniku.

4. Zbuduj zakład – Zasady

Wszelkie zawieszone wydarzenia zostaną unieważnione chyba, że będą kontynuowane w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia

Zakłady Zbuduj Zakład postawione na Piłkę Nożną, dotyczą 90 minut i czasu doliczonego, chyba że wyraźnie określono, że zakład dotyczy Dogrywki i Serii Rzutów Karnych. Sędziowie meczu ustalają, czy zostało rozegrane pełne 90 minut wraz z doliczonym czasem.

Jeżeli pojedynczy wybór jest anulowany lub zawodnik wymieniony w zakładzie nie bierze udziału w meczu, wtedy cały zakład zostanie anulowany.
W przypadku oczywistych błędów cenowych zastrzegamy sobie prawo do anulowania zakładów postawionych po niewłaściwej cenie.

Jeśli wydarzenie zostanie przerwane, wszelkie zakłady, w których wynik został już rozstrzygnięty, będą ważne, np. wynik połowy lub pierwsza drużyna, która zdobędzie gola.

Przypadków, w których piłka po uderzeniu w słupek lub poprzeczkę bramki wpada do siatki, nie liczy się jako trafienie w słupek lub poprzeczkę.

Zasady rozliczania poszczególnych typów zakładów


Kto wygra?
Obstawiasz: wynik meczu, po 90 minutach plus czas doliczony, np. Drużyna A, Remis lub Drużyna B.

Kto zdobędzie gola?
Obstawiasz: czy podany zawodnik zdobędzie gola w dowolnym momencie podczas trwania meczu (90 minut plus doliczony czas).
• Nie będą liczone bramki samobójcze
• W przerwanych meczach zakłady na dowolnego zawodnika, który strzelił już gola w momencie przerwania, zostaną rozliczone jako wygrane.
• Jeżeli wskazany zawodnik nie weźmie udziału w meczu, zakłady na tego zawodnika zostaną anulowane. Jeżeli zawodnik weźmie udział w jakiejkolwiek części meczu, zakłady będą ważne.

Kto otrzyma kartkę?
Obstawiasz: czy wskazany zawodnik otrzyma żółtą lub czerwoną kartkę w 90 minutach plus doliczony czas.

• Jeśli zawodnik nie zagra, zakłady postawione na tego zawodnika zostaną anulowane.
• Liczą się tylko kartki pokazane zawodnikom, którzy aktualnie znajdują się na boisku podczas 90 minut plus doliczony czas. (np. nie liczą się kartki pokazane menedżerom, zawodnikom na ławce lub po meczu.)

Ile będzie rzutów różnych?
Obstawiasz: czy całkowita liczba rzutów rożnych będzie poniżej lub powyżej podanych liczb w ciągu 90 minut plus doliczony czas.

• Liczą się tylko rzuty rożne, które zostały wykonane. Jeżeli rzut rożny został powtórzony, będzie on liczony jako jeden rzut rożny.

Ile punktów za kartki?
Obstawiasz: czy liczba punktów za kartki będzie powyżej lub poniżej danej liczby w 90 minutach plus doliczony czas.

• Żółta Kartka = 10 & Czerwona Kartka = 25. Jeżeli zawodnik otrzyma 2 żółte kartki, które przyczynią się do otrzymania czerwonej kartki, zawodnik otrzyma wtedy 35 punktów.
• Jakiekolwiek kartki pokazane po końcowym gwizdku lub w dogrywce nie będą brane pod uwagę.
• Liczą się tylko kartki pokazane zawodnikom znajdującym się aktualnie na boisku. Nie liczą się kartki pokazane menedżerom lub zawodnikom na ławce.

Czy obie drużyny zdobędą gola?
Obstawiasz: czy obie drużyny zdobędą przynajmniej po jednym golu w czasie trwania meczu (90 minut plus doliczony czas).

Jaki będzie wynik?
Obstawiasz: jaki będzie wynik w pełnym czasie, po 90 minutach plus doliczony czas.

Ile będzie goli?

Obstawiasz: ile goli padnie w meczu w 90 minutach plus doliczony czas:

• Czy całkowita liczba goli będzie powyżej lub poniżej podanej liczby.
• Ile dokładnie goli padnie w meczu, np. Bez Goli, Dokładnie 1 Gol itp.

Co jeszcze się wydarzy?
Obstawiasz: czy podane wydarzenie będzie miało miejsce podczas meczu (90 minut plus doliczony czas), włączając:

• Czy zostanie przyznany rzut karny w czasie trwania meczu.
• Czy będzie miał miejsce nietrafiony rzut karny w czasie trwania meczu. Jest to dowolny rzut karny, który nie zakończy się golem z tego uderzenia. Nietrafione rzuty karne, które zostaną wtedy powtórzone, nie będą wliczane. Liczy się tylko rezultat zakończonego rzutu karnego. (tylko 90 minut plus doliczony czas).
• Czy zostanie trafiony rzut karny w czasie trwania meczu (90 minut plus doliczony czas).
• Czy zostanie wykonany rzut wolny w czasie trwania meczu. Wszystkie zakłady obejmujące gole z rzutów wolnych, muszą zostać zdobyte bezpośrednio z rzutu wolnego. Rzuty karne nie będą liczone.
• Czy zawodnik otrzyma czerwoną kartkę w czasie trwania meczu. Liczą się tylko kartki przyznane aktywnym zawodnikom na boisku. Jakiekolwiek kartki pokazane po końcowym gwizdku nie będą liczone. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę, zostanie rozliczony na podstawie aktywnego zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę, niezależnie od tego, czy otrzymał bezpośrednio czerwoną kartkę, czy też jako rezultat z 2 żółtych kartek, które automatycznie spowodowały otrzymanie czerwonej kartki.
• Czy zostaną uderzone słupki/poprzeczki w czasie gry w trakcie trwania meczu.

Ile goli zdobędzie drużyna?
Obstawiasz: ile goli zdobędzie podana drużyna w czasie meczu (90 minut plus doliczony czas), włączając:

• Czy całkowita liczba goli drużyny w meczu będzie powyżej, czy poniżej podanej liczby.
• Ile dokładnie goli zdobędzie podana drużyna w meczu, np. Bez Goli, Drużyna A Dokładnie 1 Gol, Drużyna B 3 Gole itp. (nie liczą się bramki samobójcze).

Iloma bramkami drużyna wygra?
Obstawiasz: jaki będzie margines zwycięstwa podanej drużyny w 90 minutach plus doliczony czas.

Ile punktów za kartki otrzyma drużyna?
Obstawiasz: czy liczba punktów za kartki podanej drużyny/drużyn będzie poniżej, czy powyżej danej liczby podczas 90 minut plus doliczony czas.

• Żółta Kartka = 10 & Czerwona Kartka = 25. Jeżeli zawodnik otrzyma dwie żółte kartki, które przyczynią się do otrzymania czerwonej kartki, zawodnik otrzyma wtedy 35 punktów.
• Jakiekolwiek kartki pokazane po końcowym gwizdku lub w dogrywce nie będą brane pod uwagę.
• Liczą się tylko kartki pokazane zawodnikom znajdującym się aktualnie na boisku. Nie liczą się kartki pokazane menedżerom lub zawodnikom na ławce.

Ile będzie rzutów rożnych danej drużyny?
Obstawiasz: czy liczba rzutów rożnych podanej drużyny/drużyn będzie powyżej, czy poniżej podanych liczb w 90 minutach plus doliczony czas.

• Liczą się tylko wykonane rzuty rożne. Jeżeli rzut rożny jest powtórzony, będzie liczył się jako jeden rzut rożny.

Co jeszcze przydarzy się drużynom?
Obstawiasz: czy podane wydarzenie przydarzy się podanej drużynie w czasie trwania meczu w 90 minutach plus doliczony czas, włączając:

• Czy w trakcie meczu zostanie przyznany rzut karny wybranej przez Ciebie drużynie.
• Czy w trakcie meczu rzut karny zostanie nietrafiony przez wybraną przez Ciebie drużynę. Dotyczy to każdego rzutu karnego, który nie zakończy się golem z tego uderzenia.
• Czy wybrana przez Ciebie drużyna wykona celny rzut karny w czasie trwania meczu.
• Czy zawodnik z wybranej przez Ciebie drużyny otrzyma czerwoną kartkę w czasie trwania meczu. Liczą się tylko kartki pokazane aktywnym zawodnikom na boisku. Jakiekolwiek kartki pokazane po końcowym gwizdku nie będą liczone. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę, zostanie rozliczony na podstawie aktywnego zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę, niezależnie od tego, czy otrzymał bezpośrednio czerwoną kartkę, czy też jako rezultat z 2 żółtych kartek, które automatycznie spowodowały otrzymanie czerwonej kartki.
• Czy zostaną uderzone słupki/poprzeczki w czasie gry w trakcie trwania meczu.

Który zawodnik zdobędzie gola jako pierwszy?
Obstawiasz: który zawodnik zdobędzie pierwszego/ostatniego gola w czasie meczu (90 minut plus doliczony czas).

• Zakłady zostaną rozliczone na podstawie tego, który zawodnik zdobędzie pierwszego/ostatniego gola dla swojej drużyny w czasie trwania meczu.
• Nie będą liczone bramki samobójcze. Na przykład, jeżeli obstawiasz, że zawodnik trafi pierwszego gola w meczu, a pierwszy gol okaże się golem samobójczym, wtedy zakład zostanie rozliczony na podstawie kolejnego trafionego gola. Jeżeli Twój zawodnik trafi wtedy drugiego gola, Twój zakład będzie wygrany. Jeżeli inny zawodnik trafi następnego gola, wtedy Twój zakład jest przegrany.
• Jeżeli Twój zawodnik nie uczestniczył w meczu, gdy został trafiony pierwszy gol, wtedy zakłady zostaną anulowane.
• Jeżeli Twój zawodnik uczestniczył w meczu, ale nie zdobył gola, zakład będzie ważny.

Ile goli zdobędzie zawodnik?
Obstawiasz: czy podany zawodnik zdobędzie 1+/2+ lub 3+ goli w meczu (90 minut plus doliczony czas).

• Nie będą liczone bramki samobójcze.
• W przerwanych meczach zakłady na dowolnego zawodnika, który zdobył już wymaganą liczbę goli w momencie przerwania meczu, zostaną rozliczone jako wygrane.
• Jeżeli podany zawodnik nie brał udziału w meczu, zakłady na tego zawodnika zostaną anulowane. Jeżeli zawodnik weźmie udział w dowolnej części meczu, zakłady będą ważne.

Jak zostanie zdobyty gol przez zawodnika?
Obstawiasz: w jaki sposób podany zawodnik zdobędzie gola w czasie trwania meczu (90 minut plus doliczony czas), na podstawie podanych poniżej opcji (bramki samobójcze nie będą liczone):

Główka – podany zawodnik zdobędzie gola, który jest zakwalifikowany jako pochodzący z głowy lub ramienia, niezależnie od tego, czy było to celowe.
Rzut Wolny – podany zawodnik zdobędzie gola dla swojej drużyny bezpośrednio z rzutu wolnego
Spoza pola karnego – podany zawodnik zdobędzie gola dla swojej drużyny spoza obszaru 18 jardów pola karnego
Rzut Karny – podany zawodnik zdobędzie gola dla swojej drużyny z rzutu karnego

NB. Wszelkie wątpliwe gole zostaną przyznane zgodnie z decyzją opublikowaną przez daną Ligę lub Zawody w chwili rozstrzygnięcia.

Kto otrzyma kartki lub czerwoną kartkę?
Obstawiasz (w przypadku kartek): czy podany zawodnik otrzyma żółtą lub czerwoną kartkę w czasie trwania meczu (90 minut plus doliczony czas).

Obstawiasz (w przypadku czerwonej kartki): czy podany zawodnik otrzyma czerwoną kartkę w czasie trwania meczu. Liczą się tylko kartki pokazane aktywnym zawodnikom na boisku. Jakiekolwiek kartki pokazane po końcowym gwizdku nie będą liczone. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę, zostanie rozliczony na podstawie aktywnego zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę, niezależnie od tego, czy otrzymał bezpośrednio czerwoną kartkę, czy też jako rezultat z 2 żółtych kartek, które automatycznie spowodowały otrzymanie czerwonej kartki.

• Kartki pokazane przed rozpoczęciem, w czasie przerwy lub po pełnym czasie nie będą liczone.
• Nie będą liczone kartki pokazane zawodnikom lub osobom, które nie są wymienione jako 22 aktualnie aktywnych zawodników.

5. Zasady ogólne

Jeśli nic innego nie jest wyraźnie zawarte w regulaminie zawierającym Szczegółowe Zasady Zdarzenia/Zakładu, które znajdują się na stronach Zdarzenie lub Zakład, rezultat wydarzenia sportowego jest uznany decyzją (do godziny 24:00 w dniu zdarzenia, wg czasu lokalnego) podjętą przez oficjalną instytucję, której podlega Zdarzenie. Dyskwalifikacje, lub jakiekolwiek zmiany wyniku zdarzenia po powyższej godzinie są bez wpływu na zakłady, jeśli oficjalny rezultat został już zatwierdzony.

Betsafe stara się zamknąć zakłady np. rozliczając zdarzenie, najszybciej jak jest to możliwe po zakończeniu wydarzenia sportowego, nie daje jednak gwarancji dotyczących maksymalnego, dopuszczalnego czasu opóźnienia rozstrzygnięcia. Jeśli wydarzenie zostało przerwane lub długość wydarzenia została skrócona, ale zakład został już rozstrzygnięty przed tym momentem, to zakład jest uznany za ważny.

Przed potwierdzeniem zakładu, upewnij się, iż nie popełniłeś żadnych błędów, pomyłek na swoim kuponie. Niestety nie możemy anulować zakładów, które zostały dokonane omyłkowo.

W przypadku zaistnienia sprzeczności między zasadami i regulacjami oraz innymi częściami umowy dla klientów, stosuje się poniższy porządek obowiązywania zasad:

1. Szczegółowe Zasady Zdarzenia/Rynku
2. Regulamin
3. Warunki

6. Przerwane zdarzenia

W przypadku przerwania obstawionego zdarzenia będzie liczyć się jego obecny wynik w momencie jego przerwania, pod warunkiem, że zostały spełnione minimalne wymagania danej dyscypliny sportowej lub będzie istniał oficjalny wynik zdarzenia nie później niż w ciągu 36 godzin od ostatecznego terminu przyjmowania zakładów. Rynki danego zdarzenia, które zostały już rozstrzygnięte nadal będą ważne. Kurs wszystkich pozostałych rynków tego zdarzenia będzie ustawiony na 1.00.

W przypadku odwołania spotkania i jego rozegrania od początku wszystkie zakłady postawione przed pierwotnym spotkaniem, które nie zostały rozstrzygnięte przed jego odwołaniem zostaną uznane za nieważne, niezależnie od tego, czy i kiedy będzie ono kontynuowane.

7. Anulowane zakłady

Wszystkie obstawione zakłady na odwołane zdarzenia będą unieważnione, a stawki zakładów zostaną zwrócone. Zakłady wielokrotne będą obliczane jeszcze raz z wyłączeniem zdarzenia, które zostało przerwane.

8. Zmiany miejsca spotkania

Tylko w wypadku, gdy miejsce spotkania zostanie zmienione na obiekt sportowy drużyny gości wszystkie powiązane zakłady będą uznawane za nieważne. W przypadku, gdy miejsce zdarzenia zostanie zmienione na inne, wszystkie powiązane zakłady zostaną uznane za ważne. Zasada ta będzie tylko obowiązywała w przypadku zdarzeń, w których strony będą posiadały własny obiekt sportowy.

9. Dead heat

Gdy podczas zdarzenia outright dwóch lub więcej uczestników zostaje ogłoszonych zwycięzcami, kursy na uczestników zdarzenia outright, którzy obstawili zwycięzcę zostaną podzielone przez liczbę uczestników biorących udział w przedstawionym scenariuszu.

10. Uczestnik nie bierze udziału

W przypadku, gdy uczestnik nie weźmie udziału w określonym, zaplanowanym zdarzeniu, a zdarzenie nie zostało anulowane wszystkie powiązane zakłady będą ważne. Na przykład: Usain Bolt nie zjawia się na Mistrzostwach Świata, obstawione zakłady dotyczące jego zwycięstwa są nadal ważne dla zakładu typu Outright.

11. Przełożone wydarzenia

Zakład jest uznany za nieważny w przypadku przełożonych meczów lub wydarzeń, które nie rozpoczęły się w ciągu 12 godzin od oryginalnej godziny rozpoczęcia.

12. Obstawianie na żywo

Betsafe zastrzega sobie prawo do anulowania zakładów, które zawarto po niewłaściwym kursie z powodu opóźnienia transmisji na żywo, oraz gdy drużyna osiągnęła znaczną przewagę. Betsafe zastrzega sobie także prawo do zawieszenia oferowania zakładów w obliczu problemów technicznych lub podejrzenia o oszustwo. Deadline na dokonywanie zakładów może być inny dla różnych wydarzeń sportowych. Nie tolerujemy powtarzających się, zamierzonych przypadków obstawiania gdy wynik zdarzenia jest już znany, jest to postrzegane jako oszustwo i zostanie należycie ukarane. Betsafe nie bierze odpowiedzialności za błędy związane z wprowadzaniem, przesyłem danych lub szacowaniem. W szczególności, Betsafe zastrzega sobie prawo do poprawiania oczywistych błędów związanych z wprowadzaniem kursów i/lub wyników wyników zakładów nawet po zakończeniu wydarzenia sportowego- lub do anulowania zakładów. Betsafe nie bierze odpowiedzialności za dokładność wyników na żywo, statystyk, lub innych informacji/danych, które udostępniamy podczas obstawiania na żywo. Wyświetlane wyniki oraz dodatkowe informacje (np. czas, strzelec) są podawane na stronie wyłącznie jako odniesienie. Nie gwarantujemy dokładności tych informacji.

13. Format kursów

Będąc naszym klientem możesz wybrać swój ulubiony format kursów: dziesiętny (Decimal), brytyjski (Fractions) i format amerykański (American). Po tym jak format jest zachowany podczas zalogowania się, będzie on ustawiony w przeglądarce. Ważne jest aby pamiętać, że wszelkie kalkulacje dotyczące wypłaty na pasku zakładów są obliczane w formacie dziesiętnym. Format dziesiętny będzie zawsze równy lub wyższy niż inne dostępne formaty, co przekłada się na taką samą lub wyższą wypłatę.

14. Zdarzenie outright

Nie będzie wypłacany zwrot środków pieniężnych za zakłady na zawodników nie biorących udziału w zdarzeniu. Dla ofert „Place” nie będą obowiązywały zasady remisu „Dead heat Rules” i zwycięskie zakłady zostaną wypłacone według pełnych, wyszczególnionych stawek, bez względu na to, czy liczba zwycięzców jest większa od liczby miejsc wynikających z remisów. W przypadku obecności jednego lub więcej zwycięzców zdarzenia outright „Wygraj” lub „Grupowe” stosuje się zasadę remisu („Dead Heat Rule”).

15. Inne

Betsafe zastrzega sobie prawo, wykorzystywane według własnego uznania, do całkowitego lub częściowego unieważnienia zakładu, jeśli oczywiste jest, że: wynik zdarzenia stałł się powszechnie znany jeszcze przed zakończeniem zdarzenia; zakłady zostały zaproponowane, obstawione i/lub przyjęte w wyniku błędu.

16. Zasady dla konkretnych kategorii

Ważne jest, by zapoznać się z zasadami oraz regulacjami, które dotyczą wszystkich czynności związanych z obstawianiem zakładów w Betsafe (patrz powyżej).

16.1 Narciarstwo Alpejskie
16.2 Łucznictwo
16.3 Football amerykański
16.4 Lekkoatletyka
16.5 Football australijski
16.6 Badminton
16.7 Bandy
16.8 Baseball
16.9 Koszykówka
16.10 Piłka nożna plażowa
16.11 Siatkówka plażowa
16.12 Biathlon
16.13 Boks
16.14 Kajakarstwo
16.15 Krykiet
16.16 Biegi Narciarskie
16.17 Curling
16.18 Kolarstwo
16.19 Rzutki
16.20 Nurkowanie
16.21 Jeździectwo
16.22 Szermierka
16.23 Hokej na trawie
16.24 Floorball
16.25 Piłka nożna
16.26 Formuła 1
16.27 Futsal
16.28 Golf
16.29 Gimnastyka
16.30 Piłka ręczna
16.31 Hokej na lodzie
16.32 Indy Car
16.33 Judo
16.34 Lacrosse
16.35 Mieszane Sztuki Walki
16.36 Motocykle
16.37 Sporty motorowe
16.38 Kombinacja norweska
16.39 Bieg na orientację
16.40 Pesäpallo
16.41 Pięciobój
16.42 Bilard
16.43 Rajdy samochodowe
16.44 Wioślarstwo
16.45 Rugby Union
16.46 Rugby League
16.47 Żeglarstwo
16.48 Strzelectwo
16.49 Skoki narciarskie
16.50 Snooker
16.51 Snowboard
16.52 Łyżwiarstwo szybkie
16.53 Żużel
16.54 Pływanie
16.55 Taekwondo
16.56 Tenis stołowy
16.57 Tenis
16.58 Kłusaki
16.59 Siatkówka
16.60 Piłka wodna
16.61 Yachting
16.62 Biznes i polityka
16.63 Rozrywka
16.64 Poker
16.65 eSports
16.66 Padel

16.1 Narciarstwo Alpejskie
W Slalomie i Slalomie Gigancie oba zjazdy muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne. Aby zakład head-to-head został uznany za ważny, przynajmniej jeden narciarz musi zakończyć oba zjazdy. W biegu zjazdowym i Super G obaj narciarze muszą opuścić bramkę startową, aby zakład head-to-head był ważny. Jeżeli obaj gracze nie ukończą zjazdu, zakład jest nieważny.

Outright: Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, uczestnik nie weźmie udziału w wydarzeniu, to zakład jest uznany za przegrany, nawet jeśli dojdzie do wydarzenia. Nie ma zwrotu za tych zawodników, którzy nie wystartowali.

Outright przeniesiony/Zmieniona data wydarzenia: Wszystkie zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie przeniesione na inny termin i zostanie rozegrane w tym samym miejscu w ciągu dwóch dni kalendarzowych. Jeżeli wydarzenie zostanie rozegrane w innym miejscu, zakład będzie nieważny.

Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez International Ski Federation (FIS), International Skating Union (ISU), Oficjalny Komitet Olimpijski lub inną oficjalną i odpowiedzialną za dane wydarzenie.


16.2 Łucznictwo
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.


16.3 Football amerykański
Jakikolwiek mecz, który jest przełożony lub przerwany, zostanie uznany za nieważny, jeśli nie zostanie przełożony i zakończony w ramach tej samej, cotygodniowej kolejki NFL. Na przykład, jeśli mecz jest zaplanowany do rozegrania w Tygodniu 10 w niedzielę i został przeniesiony na dzień między poniedziałkiem a środą i jest częścią Tygodnia 10, to zakłady będą ważne. Jeżeli zaś mecz będzie przeniesiony i rozegrany później niż kolejnej środy i będzie częścią następnej kolejki, to zakłady zostaną uznane za nieważne.

Wszystkie mecze zawierają dogrywkę, o ile nie napisano inaczej. By zakłady były ważne, musi upłynąć co najmniej 55 minut meczu. W przeciwnym wypadku wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a kurs zredukowany do 1.00. Jeśli mecz zakończy się remisem po czasie dodatkowym, zakłady na money line będą uznane za nieważne a kurs ustawiony na 1,00. Wszystkie inne zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o końcowy wynik.

Zwycięzcy konferencji AFC/NFC są wyłonieni na podstawie tego, która drużyna awansowała do Superbowl.

Zwycięzcy dywizji NFL są wyłonieni w oparciu o informacje na NFL.com na koniec sezonu regularnego NFL.

Połowa/Cały mecz, Połowa z największą liczbą punktów, Kwarta z największą liczbą punktów – podczas rozstrzygania tych zakładów, dogrywka nie jest brana pod uwagę.

Czy jakakolwiek drużyna zaliczy 3 punktowane akcje z rzędu (bez punktów przeciwnika w tym czasie) – ten zakład dotyczy tego, czy jakakolwiek drużyna zaliczy 3 punktowane akcje z rzędu (bez punktów przeciwnika w tym czasie). Touchdown (przyłożenie), field goal lub safety liczą się jako punktowane akcje. PAT (Point after Touchdown) czyli punkt po przyłożeniu oraz podwyższenie dwupunktowe nie liczą się jako akcje punktowe, bo są rozumiane jako kontynuacja przyłożenia.

Zakłady specjalne-zawodnicy
Aby zakłady były ważne, wszyscy zawodnicy muszą uczestniczyć w meczu. Zakłady dotyczące gracza, który zapunktuje jako pierwszy oraz jako ostatni są wyjątkiem, gdzie nie ma zwrotów za tych, którzy nie wystartowali.

”Fantasy matches”
W „Fantasy matches” dwie drużyny rywalizują tylko wirtualnie.
Zwycięzcą tego wirtualnego pojedynku jest drużyna, która w meczu ze swoim przeciwnikiem zdobędzie więcej goli, wliczając dogrywkę.Pamiętaj: liczy się tylko ilość zdobytych punktów, nie ważne jest czy drużyna wygrała czy przegrała.

Przykład:
Fantasy match: Atlanta – San Francisco;
Prawdziwe mecze: Atlanta – New York Jets; 24 – 13 i San Francisco – Baltimore: 30 – 33; Rezultat naszego “Fantasy Match” Atlanta – San Francisco to 24 – 30; San Francisco jest zatem zwycięzcą.

Zakłady Specjalne NFL Draft
Pozycje zawodników w NFL Draft zostaną rozstrzygnięte w oparciu o komunikat podczas draftu.

16.4 Lekkoatletyka
Zwycięzca jest określony na podstawie oficjalnych wyników. Obowiązuje zasada dead heat. W "Head-to-Head" wygrywa uczestnik, który ostatecznie uplasuje się na wyższej pozycji. Jeśli jeden z uczestników przejdzie dalej niż drugi, wygra ten, który przeszedł najdalej. Jeśli obaj uczestnicy odpadną na tym samym poziomie, np. jeśli obaj nie wyjdą z ćwierćfinałów, zakłady są uznane za nieważne, a kurs jest ustalony na 1,00. Jeśli jeden z uczestników nie stawi się, wszystkie zakłady head-to-head z udziałem tego uczestnika zostaną anulowane, z wyjątkiem zakładów typu outright.


16.5 Football australijski
Zwycięzca jest określony na podstawie oficjalnych wyników. Obowiązuje zasada dead heat.


16.6 Badminton
Wszystkie zakłady są rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne rezultaty konkretnego wydarzenia. Jeżeli wydarzenie jest zawieszone lub przeniesione, to zakłady są ważne, jeśli wydarzenie zostanie dokończone w tym samym miejscu w ciągu 12 godzin.

Zwycięstwo w meczu, w tym zakłady na żywo
Aby zakłady zostały uznane za ważne, musi zostać rozegrany jeden pełny gem. Jeśli w meczu nie zostanie ukończony przynajmniej 1 gem, zakłady zostaną uznane za nie ważne.

Zakłady typu handicap, w tym zakłady na żywo
Jeśli któryś z uczestników wycofa się, zakłady z handicapem zostaną uznane za nieważne, chyba, że nie można rozstrzygnąć meczu w normalny sposób bez jednoznacznego określenia wyniku tego zakładu.

Jeżeli gracz nie wystąpi w singlu lub deblu, to zakłady dotyczące tego meczu zostaną uznane za nieważne. Wszystkie zakłady dotyczące meczu drużynowego będą jednak ważne, jeśli dojdzie do zmian graczy lub w składzie drużyny. Wszystkie zakłady dotyczące wyniku meczu drużynowego będą ważne, nawet jeśli jeden lub więcej indywidualnych meczy zostanie rozstrzygniętych walkowerem z powodu rezygnacji jednego z graczy.

Powyżej/Poniżej: Jeżeli jakikolwiek gracz zrezygnuje podczas meczu, zakłady Powyżej/Poniżej zostaną uznane za nieważne, o ile konkretna liczba punktów nie została wcześniej przekroczona – w takim przypadku zakład zostanie odpowiednio rozstrzygnięty.

Outright: Brak zwrotu za graczy, którzy nie wystartowali. Obowiązuje reguła Dead-heat.


16.7 Bandy
Aby zakłady były ważne, rozegranych musi zostać przynajmniej 80 minut meczu. Wszystkie zakłady dotyczą przepisowego czasu gry, jeśli przy zakładzie nie zaznaczono dogrywki. Jeżeli mecz rozgrywany jest przez trzy tercje zamiast dwóch połów, wtedy wynik po upływie 45 minut będzie liczył się jako rezultat połowy spotkania dla wszystkich grup zakładów. Jeżeli mecz został przeniesiony lub anulowany, to wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli mecz nie zostanie rozegrany w ciągu 12 godzin od początkowej godziny rozpoczęcia.

Zakłady specjalne-zawodnicy
Aby zakłady specjalne dotyczące zawodników były ważne, zawodnicy muszą uczestniczyć w wydarzeniu, w innym wypadku zakłady będą anulowane.


16.8 Baseball
Mecze, które nie zaczną się w ciągu 12 godzin od wcześniej zaplanowanej godziny zostaną przełożone, a stawki zwrócone. Mecz jest uznany za ważny, gdy rozegrano 5 inningów (4,5 gdy gospodarze prowadzą). Zakłady na łączną liczbę runów są ważne, gdy rozegranych zostanie przynajmniej 9 inningów (8,5 gdy gospodarze prowadzą) lub gdy wynik zakładu jest już znany przed zakończeniem meczu. Wszystkie zakłady uwzględniają dodatkowe inningi, jeżeli nie podano inaczej. Jeżeli gra playoff jest wstrzymana, a następnie wznowiona w ciągu 120 godzin po wstrzymaniu, wszystkie zakłady są ważne i zostaną rozstrzygnięte po zakończeniu gry. Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, mecz zakończy się remisem, zakłady na money line zostaną anulowane, natomiast pozostałe zakłady pozostaną wiążące i rozliczone na podstawie oficjalnych wyników.

7 rozegranych inningów jest częścią double header (dwa mecze tych samych drużyn rozegrane jednego dnia).
5 inningów musi zostać ukończonych, aby rezultat został uznany w przypadku zakładów na zwycięzcę. W przypadku prowadzenia gospodarzy musi zostać rozegranych 4,5 inningów, aby rezultat został uznany za oficjalny.
Wszystkie inne zakłady są ważne, jeżeli zostało rozegranych 7 inningów (6,5 inningów w przypadku prowadzenia gospodarzy).

Starting Pitchers (starter, miotacz):
Miotacze znajdujący się w wyjściowym składzie, tzw. starterzy, opublikowani są wyłącznie w celach informacyjnych. Żaden starter, który znajdują się w historii Twoich zakładów oraz/ lub na Twoim kuponie zakładów nie będzie miał wpływu na rozstrzygnięcie Twojego zakładu, a wszystkie zakłady zostaną uznane za prawidłowe; niezależnie od tego czy wyświetlony starter rozpocznie mecz w wyjściowym składzie czy nie.

Zakłady specjalne - gracze:
Każdy gracz, który jest przedmiotem zakładu specjalnego musi wziąć udział w grze, aby zakłady zostały uznane za ważne. Jeżeli chodzi o miotaczy, to muszą rzucić jedną piłkę, a zawodnik odbijający piłkę kijem musi przynajmniej raz pojawić się na stanowisku pałkarza. W grach, w których nie ukończono 9 inningów (8,5, gdy gospodarze prowadzą) wszystkie zakłady specjalne są uznane za nieważne, jeżeli nie doszło wcześniej do ich rozstrzygnięcia. Wcześniejsze rozstrzygnięcie może być na przykład wynikiem powyżej lub usunięciem gracza z gry przed zakończeniem meczu.

W zakładach dotyczących uzyskanych baz przez uderzającego obowiązują poniższe kalkulacje:

Pojedyncza - 1 baza
Podwójna - 2 bazy
Potrójna - 3 bazy
Homerun - 4 bazy

Uzyskanie bazy w wyniku np. błędu, wild pitchu itd. nie wlicza się do liczby uzyskanych baz.

Zakłady specjalne/Props:
Jakiekolwiek zakłady specjalne lub proposition bets, które dotyczą pierwszego inningu zostaną rozstrzygnięte po zakończeniu 1. inningu. Późniejsze anulowanie gry, jej wstrzymanie lub przełożenie nie ma wpływu na te zakłady. To samo dotyczy zakładów na to, kto pierwszy zapunktuje.

Sezon Regularny:
Wszelkie mecze w serii muszą zostać rozegrane nie później niż 24 godziny od wcześniej zaplanowanej godziny rozpoczęcia ostatniej gry w serii. Jeżeli jakikolwiek mecz w serii nie zostanie zakończony w ciągu tego okresu, to zakłady na serię zostaną uznane za nieważne. Wszystkie wyniki meczów muszą zostać uznane za oficjalne, aby zakłady były ważne. Zmiany miotaczy startujących w meczach nie mają wpływu na zakłady na serię.

Baseball Międzynarodowy:
Jakikolwiek mecz, który zakończył się zgodnie z zasadą "Mercy Rule" będzie ważny, bez względu na liczbę rozegranych inningów.

Grand Salami: Aby zakłady były ważne, musi zostać rozegranych przynajmniej 8.5 inningów we wszytkich meczach. Jeśli jakiś mecz został przełożony, zakłady będą nieważne, o ile nie zostanie on rozegrany w ciągu 12 godzin od początkowej godziny rozpoczęcia meczu. Wszystkie zakłady w Grand Salami są ważne, bez względu na wszelkie zmiany dotyczące miotaczy w tym konkretnym dniu. Jeżeli zakład Powyżej/Poniżej dotyczący łącznej liczby runów został już rozstrzygnięty, przed decyzją o przełożeniu meczu, to zakłady będą ważne.

16.9 Koszykówka
O rozstrzygnięciu zakładów decyduje oficjalny, końcowy rezultat meczu, wliczając dogrywkę (w przypadku gdy mecz zakończy się remisem i nie zostanie rozegrana dogrywka, wszystkie rynki zostaną rozliczone zgodnie z ostatecznym wynikiem według zasad). Końcowy rezultat jest ustalony gdy mecz został całkowicie zakończony. Zakłady, których wymogiem jest końcowy wynik zostaną uznane jako nieważne jeśli dany mecz zostanie przerwany. Wszystkie zakłady, których wymogiem nie jest całkowite zakończenie meczu, zostaną rozstrzygnięte jeśli część meczu (połowa, kwarta), której dotyczą, została zakończona.

Przykład:
Zakłady dotyczące 1. połowy zostaną rozstrzygnięte, jeśli mecz został przerwany w 2. połowie. Zakład Powyżej/Poniżej zostanie rozstrzygnięty jako Powyżej, jeśli liczba punktów osiągnęła wyższą liczbę niż linia Powyżej/Poniżej, której dotyczył zakład przed przerwaniem meczu.

Zakłady Specjalne - Gracze – Aby zakład specjalny dotyczący graczy był uznany za ważny, wszyscy gracze, których tyczy się konkretny zakład muszą wziąć udział w meczu. W innym przypadku zakłady zostaną uznane za nieważne.

Rozliczenie zakładu:
Wszelkie rezultaty powinny być oparte o oficjalne komunikaty – oficjalne źródło lub stronę internetową - związane z wydarzeniem dotyczącym zakładu. W przypadku, gdy rezultaty nie są dostępne na oficjalnej stronie lub u oficjalnego źródła, lub w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że takie rezultaty są nieprawidłowe, to może dojść do rozstrzygnięcia rezultatu na podstawie innych niezależnych źródeł. W przypadku braku jakichkolwiek źródeł dotyczących wyniku spotkania, rezultat rozstrzygniemy w oparciu o własną analizę.

Długoterminowe zakłady na NBA
Aby zakłady dotyczące łącznej liczby zwycięstw w sezonie regularnym były ważne, drużyny muszą rozegrać minimum 80 spotkań. Jeśli jednak taki zakład jest rozstrzygnięty przed zagraniem przez drużynę 80 meczy, to powyższa reguła nie jest stosowana.

Aby zakłady z rynków średnich statystyk graczy z sezonu regularnego zostały uznane za ważne, gracz musi zagrać w 70% meczach swojej drużyny (58 w sezonie z 82 meczami). Zgodnie z zasadami NBA

Zwycięzca dywizji - Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne decyzje zarządzających NBA.

Zwycięzca Konferencji – Zwycięzcą konferencji zostaną drużyny, które zakwalifikują się do finałów NBA. Zakłady te nie są oparte o wyniki w sezonie regularnym.


16.10 Piłka nożna plażowa
Wszystkie zakłady są przyjmowane tylko w regulaminowym czasie gry, chyba że podano inaczej. Regulaminowy czas gry jest określany przez oficjalne przepisy publikowane przez stosowne władze. W przypadku gdy mecz zacznie się wcześniej niż zaplanowano, wszystkie zakłady wniesione po czasie faktycznego rozpoczęcia meczu zostaną uznane za nieważne.

Nie będą dokonywane żadne korekty w rozliczeniu z powodu zmian czy ustaleń organów zarządzających po zakończeniu imprezy lub turnieju.

Zakłady na mecz

Wynik meczu
Zakłady będą rozliczone w zależności od tego, która drużyna wygra mecz, np. drużyna gospodarzy, remis lub drużyna gości.

Liczba strzelonych bramek
Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, czy łączna liczba strzelonych w meczu bramek jest wyższa lub niższa od podanej.

Handicap
Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, która drużyna wygra mecz po zastosowaniu linii HCP.

Zakłady długoterminowe


Zdecydowany zwycięzca i inne zakłady dotyczące zajętego w zawodach miejsca
Zakłady będą rozliczane według końcowego miejsca drużyny w zawodach na zakończenie zaplanowanego programu meczów z wyłączeniem baraży ligowych.

Najlepszy strzelec
Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, który zawodnik strzeli najwięcej bramek w podanych w tytule zawodach. W rozgrywkach ligowych nie są liczone baraże. Nie są liczone bramki samobójcze. Obowiązuje zasada dead heat.

16.11 Siatkówka plażowa
Rozliczenie zakładów zdeterminowane jest oficjalnymi miejscami na podium. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie będą miały wpływu na zakłady.


16.12 Biathlon
head-to-head + Strzelanie head-to-head: Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć wydarzenie. Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne decyzje odpowiednich federacji (FIS, IBU lub innej oficjalnej federacji).

Outright: Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, zawodnik nie zacznie zimowego wydarzenia sportowego, to zakłady zostaną uznane za przegrane, nawet jeśli samo wydarzenie odbyło się. Brak zwrotu za zawodników, którzy nie wystartowali.

Outright – Anulowane Wydarzenia: Wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli wydarzenie zostanie anulowane, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna oficjalna federacja) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik lub wydarzenie nie zostanie kontynuowane w tym samym miejscu w ciągu 36 godzin.

Outright Przełożone Wydarzenie – Wszystkie zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w tym samym miejscu w ciągu dwóch dni kalendarzowych. Jeżeli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w innym miejscu, zakłady zostaną uznane za nieważne.

Wydarzenia drużynowe i sztafety – Na potrzeby tego zakładu, w wydarzeniach drużynowych i sztafetach zdobycie medalu będzię się liczyło tylko jako jeden medal.


16.13 Boks
Rezultat jest oparty o oficjalną decyzję na ringu. Wynik zdarzenia może być skorygowany lub zmieniony po prezentacji wyniku przez spikera w ringu. Rozstrzygnięcie zakładów nie jest oficjalne do momentu weryfikacji wyniku przez zarządzających wydarzeniem.

Jakiekolwiek zmiany wyniku walki, do których dojdzie po dokonaniu oficjalnej decyzji na ringu, wywołane decyzją instytucji nadzorującej i spowodowane protestem, sprawą sądową, testem antydopingowym lub innymi czynnikami, nie będą brane pod uwagę – zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalny rezultat na ringu.

Zakłady na wygraną boksera przez nokaut lub nokaut techniczny są rozstrzygnięte jako wygrane, jeśli bokser wygra poprzez nokaut, nokaut techniczny lub walka będzie zastopowana na wniosek narożnika przeciwnika.

Zakład Powyżej/Poniżej – Liczba Rund dotyczy tylko zakończonych rund. Połowa rundy to dokładnie 1 minuta 30 sekund – cała runda to 3 minuty. Tak więc, 3 i pół rundy to 1 minuta i 30 sekund 4 rundy.

W przypadku zakładów na łączną liczbę rund, jeśli bokser nie wstał na dzwonek, to runda jest uznana za nie zaczętą.

Gdy dojdzie do remisu, to zakłady na zwycięstwo jednego z bokserów zostaną zwrócone, oprócz zakładów, w których była opcja remisu.

Jakakolwiek walka, która zakończyła się rezultatem „brak walki” lub „brak decyzji” spowoduje, że wszystkie zakłady zostaną zrefundowane.

Zakłady na rundy Nieparzyste/Parzyste

Stawiasz zakład na to: czy walka będzie wygrana w nieparzystej lub parzystej liczbie rund.

Jeśli walka zakończy się po pełnym zaplanowanym dystansie wówczas zakłady zostaną rozliczone jako przegrane.


16.14 Kajakarstwo
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.


16.15 Krykiet
Wyniki zostaną rozstrzygnięte zgodnie z oficjalnymi zasadami turnieju. Wszystkie zakłady dotyczą tylko regulaminowego czasu, chyba że podano inaczej.

Zawodnik rozstrzygający wynik: Zakłady zostaną rozstrzygnięte zgodnie z oficjalnym wynikiem. W przypadku remisu w regulaminowym czasie na rynku, na którym nie zaoferowano remisu, zakłady zostaną uznane za nieważne. W przypadku oficjalnego uznania meczu jako zakończonego bez wyniku, zakłady zostaną uznane za nieważne.

Całkowita liczba biegów w innings: W przypadku ograniczenia liczby zaplanowanych części (overs) po wniesieniu zakładu, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że wynik został już rozstrzygnięty.
W przypadku ponownej kalkulacji zaplanowanej liczby części (overs) zgodnie z metodą Duckwortha-Lewisa-Sterna przed wniesieniem zakładu, zakład będzie ważny, chyba że liczba zaplanowanych części (overs) zostanie jeszcze bardziej ograniczona. W takim przypadku zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że wynik został już rozstrzygnięty.

Całkowita liczba biegów w pierwszej części (over): Pierwsza część (over) musi dobiec końca, aby zakłady zostały uznane za ważne, chyba że rezultat został już rozstrzygnięty. W przeciwnym razie zakłady zostaną uznane za nieważne. W przypadku ograniczonej liczby części (overs) krykieta, zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli doszło do ograniczenia liczby części (overs), chyba że wynik został już rozstrzygnięty

Rozpoczynające partnerstwo: W przypadku ograniczonej liczby części (overs) krykieta, zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli doszło do ograniczenia liczby części (overs), chyba że wynik został już rozstrzygnięty

Prowadzenie w 1. innings: Obie drużyny muszą rozegrać co najmniej jedną piłkę, aby zakłady zostały uznane za ważne

Drużyna z najwyższym 1. wynikiem 6/15 części (overs): W przypadku ograniczonej liczby części (overs) krykieta, zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli doszło do ograniczenia liczby części (overs), chyba że wynik został już rozstrzygnięty

Suma czwórek/szóstek w meczu: W przypadku ograniczonej liczby części (overs) krykieta, zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli doszło do ograniczenia liczby części (overs), chyba że wynik został już rozstrzygnięty

Najwięcej czwórek w meczu lub najwięcej szóstek w meczu: W przypadku ograniczonej liczby części (overs) krykieta, zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli doszło do ograniczenia liczby części (overs)

Zdobycie pięćdziesięciu punktów w meczu: Tak. Zakłady zostaną rozstrzygnięte jako przegrane, jeśli żaden gracz w jednym innings nie zdobędzie co najmniej 50 biegów.

Zdobycie stu punktów w meczu: Tak. Zakłady zostaną rozstrzygnięte jako przegrane, jeśli żaden gracz w jednym innings nie zdobędzie co najmniej 100 biegów.

Biegi po zakończeniu 1. wicketa: W przypadku ograniczonej liczby części (overs) krykieta, zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli doszło do ograniczenia liczby części (overs), chyba że wynik został już rozstrzygnięty

16.16 Biegi Narciarskie
Head-to-head: Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć wydarzenie. Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki odpowiednich federacji (FIS, IBU lub innej oficjalnej federacji).
Outright: Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, zawodnik nie zacznie zimowego wydarzenia sportowego, to zakłady zostaną uznane za przegrane, nawet jeśli samo wydarzenie odbyło się. Brak zwrotów za zawodników, którzy nie wystartowali.
Outright – Anulowane Wydarzenia: Wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli wydarzenie zostanie anulowane, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna oficjalna federacja) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik lub wydarzenie nie zostanie kontynuowane w tym samym miejscu w ciągu 36 godzin.
Outright Przełożone Wydarzenie – Wszystkie zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w tym samym miejscu w ciągu dwóch dni kalendarzowych. Jeżeli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w innym miejscu, zakłady zostaną uznane za nieważne.
Wydarzenia drużynowe i sztafety – Na potrzeby tego zakładu, w wydarzeniach drużynowych i sztafetach zdobycie medalu będzię się liczyło tylko jako jeden medal.


16.17 Curling
Outright: Jeśli, z jakiejkolwiek przyczyny, uczestnik nie weźmie udziału w wydarzeniu Curling, zakład jest przegrany, nawet jeśli wydarzenie zostanie rozegrane. Brak zwrotów za zawodników, którzy nie uczestniczyli w wydarzeniu.

Obstawianie spotkań: Wszystkie mecze zostaną rozstrzygnięte w oparciu o ostateczny wynik. Dla celów obstawiania, dogrywka (dodatkowy end) będzie się liczyć.

Obstawianie partii (endu): Dla celów obstawiania partii (end), jeżeli dla konkretnej partii nie jest oferowany remis (blank end 0-0), a do niego doszło, to wszystkie zakłady będą nieważne.


16.18 Kolarstwo
Head-to-head zawodnicy – etap: Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć etap. Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki federacji (UCI lub jakiejkolwiek innej oficjalnej federacji).

Outright: Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, kolarz nie rozpocznie wyścigu, zakład jest przegrany, nawet jeśli wydarzenie zostanie rozegrane. Brak zwrotów za kolarzy, którzy nie wystartowali. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Outright Zawodnik – Wyższa pozycja w wyścigu: Wygrane zakłady muszą przewidzieć, który z dwóch zawodników zakończy wyścig na wyższej pozycji. Aby zakład był ważny, obaj zawodnicy muszą zacząć wyścig. Jeżeli obaj zawodnicy zrezygnują z uczestnictwa w wyścigu podczas jego trwania, to zawodnik, który zakończył więcej etapów będzie postrzegany jako zwycięzca. Jeżeli obaj zawodnicy zrezygnują z wyścigu na tym samym etapie, zakłady zostaną uznane za nieważne.

Przerwane wyścigi: Zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli nie zostanie rozegranych 5 etapów i nie zostaną ogłoszone oficjalne wyniki, o ile nie zostało to przedstawione inaczej w warunkach danego zakładu lub możliwe jest rozstrzygnięcie zakładu na podstawie rozegranych etapów. Wszystkie zakłady na poszczególne etapy lub wyścigi będą nieważne, jeśli indywidualne wyścigi lub etapy zostaną przerwane przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, o ile nie zostało to przedstawione inaczej w warunkach danego zakładu lub możliwe jest rozstrzygnięcie zakładu na podstawie rozegranych części etapów lub wyścigów.

Przełożone Wyścigi: Wszystkie zakłady będą nieważne, jeśli wyścigi będą przełożone i rozegrane w innym miejscu.


16.19 Rzutki
Zakłady na zwycięzcę
Zwroty nie będą przyznane za zakłady złożone na uczestników, którzy nie wystartowali w zawodach. Wszystkie zakłady są ważne, jeśli zawodnik wycofa się przed lub w trakcie turnieju.

Zakłady na zwycięzcę w Premier League dotyczą zwycięzcy fazy playoff, a nie zwycięzcy tabeli ligowej po 15 tygodniu rozgrywek.

Wynik meczu
Jeśli mecz się rozpocznie, lecz nie zakończy, gracz, który przejdzie do kolejnej rundy zostanie uznany jako zwycięzca. Mecz Premier League zostanie rozstrzygnięty zgodnie z oficjalnym wynikiem ogłoszonym przez federację.

W ramach rozgrywek Premier League oferujemy zakłady 3-Way oraz 2-Way. Zakłady typu 2-way zostaną unieważnione, jeśli wynik okaże się remisowy.

Handicap
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady handicapowe dotyczące legów i setów zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony.

Liczba legów/setów Poniżej/Powyżej, Suma legów/setów
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony

Liczba legów, Parzyste lub Nieparzyste
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Zwycięzca lega/seta
Leg/set musi zostać zakończony, aby zakład został uznany.

Najwięcej 180 /180 w meczu, 180 w meczu Handicap
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Checkout w meczu
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

180 w meczu 2/3 Way, Gracz 180 2/3 Way
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony

Najwyższy checkout meczowy 2/3 Way / najwyższy checkout powyżej/poniżej, najwyższy checkout gracza 2/3 Way
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony

Dokładny Wynik
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Wynik po 4 legach, lider po 4 legach
Aby zakład został uznany, muszą zostać zakończone 4 legi.

Kto pierwszy wygra 3 legi
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony.

W legu padnie 180, Gracz zdobędzie 180 w legu, wygrywający leg z Checkoutem 2/3 Way, wygrywający leg z podwójnym kolorem
Aby zakład został uznany, leg musi zostać dokończony.

Wygrana w 9 rzutkach, Checkout 170
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony.

16.20 Nurkowanie
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.


16.21 Jeździectwo
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.


16.22 Szermierka
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.


16.23 Hokej na trawie
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników.


16.24 Floorball
Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki wydarzenia. Jeżeli wydarzenie jest przerwane lub przełożone, zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie dokończone w tym samym miejscu w ciągu 12 godzin. Jeżeli jeden lub więcej uczestników nie weźmie udziału w wydarzeniu, to zakłady zostaną uznane za nieważne. Aby zakład był ważny, rozegranych musi być przynajmniej 55 minut meczu. Jeśli nie jest inaczej postanowione, wszystkie zakłady dotyczą tylko czasu regularnego.

Zakłady specjalne-zawodnicy
Aby zakłady były ważne, zawodnicy muszą wziąć udział w meczu. Liczą się wszystkie punkty/gole/asysty/strzały zdobyte w regulaminowym i dodatkowym czasie gry. Nie liczą się punkty zdobyte podczas rzutów karnych.


16.25 Piłka nożna

Wszystkie zakłady są przyjmowane tylko w regulaminowym czasie gry, chyba że podano inaczej. Regulaminowy czas gry jest określany przez oficjalne przepisy publikowane przez stosowne władze. Aby zakłady były ważne, rozegranych musi zostać przynajmniej 80 minut meczu. Jakiekolwiek zakłady, których wynik został rozstrzygnięty przed zakończeniem czasu regularnego lub przed przerwaniem meczu, powinny zostać rozliczone, niezależnie czy 80 minut zostało rozegranych czy nie.

Dla celów informacyjnych, jeśli przedstawione mecze są opisane jako mecze „młodzieżowe,” to oznacza to, że są one rozgrywane między drużynami z zawodnikami do 23 lat.

Zakłady będą rozliczane zgodnie z określoną przez organ zarządzający definicją. O ile nie będą poparte przez bezsprzeczne dowody, GRUPA BETSSON nie będzie uznawać żadnych skarg wynikających z osobistej interpretacji tych pojęć. W przypadku zawodów klubowych UEFA do rozliczania wykorzystywany będzie oficjalny raport prasowy PDF na koniec meczu.

W przypadku, gdy organ zarządzający nie dostarczy statystyk, przy rozliczeniu zakładów wykorzystane zostaną dane z serwisu WhoScored.com.

Jeśli federacje dokonają zmian do wyników meczów/turnieju, to rozstrzygnięte już zakłady pozostaną bez zmian.

Rynek kartek
Liczą się tylko kartki pokazane zawodnikom znajdującym się na boisku. Kartki pokazane managerom, zawodnikom będącym na ławce rezerwowych nie liczą się. Żółta kartka liczy się jako 1 punkt, czerwona jako 2 punkty. Druga żółta kartka ignorowana jest dla celów rozliczenia (tzn. maksymalna liczba punktów za kartki na jednego zawodnika wynosi 3).

Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o wszystkie żółte kartki w ciągu 90 lub 45 minut gry. Jakakolwiek kartka wręczona po końcowym gwizdku nie liczy się do rozstrzygnięcia zakładów.

Punkty za kartki
Żółta kartka to 10 punktów
Czerwona kartka to 25 punktów
Zawodnik może otrzymać maksymalnie 35 punktów. Przykładowo dwie żółte kartki, które przyczynią się do otrzymania czerwonej kartki, będą liczone jako jedna żółta kartka (10 punktów) i jedna czerwona kartka (25 punktów).
Zakłady zostaną rozliczone na podstawie dostępnych danych, dotyczących pokazanych kartek podczas 90 lub 45 minut gry. Jakakolwiek kartka pokazana po końcowym gwizdku nie będzie brana pod uwagę.

Rzuty rożne
Liczą się tylko rzuty rożne, które zostały wykonane. Jeśli rzut rożny został powtórzony, to będzie się liczyć tylko jeden raz.

Zakłady specjalne dotyczące graczy
Jeżeli żadna z zasad nie stanowi inaczej, zakłady postawione na zawodników grających w dowolnym momencie meczu są wiążące, niezależnie od czasu kiedy zawodnik pojawił się na boisku / został zmieniony. Promocja nie uwzględnia goli samobójczych.

Aby długoterminowe zakłady na zawodnika pozostały wiążące, zawodnik musi ukończyć dane zawody w tej samej drużynie, w której rozpoczął grę.

Obstawianie meczów

Wynik meczu
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wygrała mecz – np. Gospodarze, remis, goście.

Liczba bramek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o łączną liczbę bramek w meczu – o to, czy jest ona powyżej czy poniżej ustalonego poziomu.

Handicap
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o wygraną meczu z uwzględnieniem handicapu.

Podwójna szansa
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy ostateczny wynik meczu zakończył się zgodnie z dwoma wybranymi możliwościami.

Strzelenie bramki przez obie drużyny
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który wybór jest ostatecznym wynikiem meczu. Stawka zostanie zwrócona, jeśli drużyna GOŚCI wygra mecz.

Obie drużyny zdobędą gola – Bez remisu
Jeżeli obie drużyny zdobędą gola i jedna z drużyn wygra, wtedy zakład jest rozliczony z opcją 'tak'. Jeżeli wynik to 'wygrana do zera' lub remis, wtedy zakład jest rozliczony z opcją 'nie'.

W przypadku odwołania spotkania i jego rozegrania od początku wszystkie zakłady postawione przed pierwotnym spotkaniem, które nie zostały rozstrzygnięte przed jego odwołaniem zostaną uznane za nieważne, niezależnie od tego, czy i kiedy będzie ono kontynuowane.

Reszta Wyników Meczu
Wszystkie zakłady są rozstrzygnięte w oparciu o wynik w reszcie spotkania po postawieniu zakładu; wszelkie bramki zdobyte przed postawieniem zakładu nie są brane pod uwagę w rozstrzygnięciu zakładu.

Połowa/Koniec meczu
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o wynik meczu po 1. połowie i 2. połowie.

Dokładny wynik
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, jaki jest dokładny wynik spotkania.

Dokładny wynik - 1. Połowa
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, jaki jest dokładny wynik spotkania po 1. połowie.

Gospodarze/Goście – Liczba bramek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba strzelonych bramek przez gospodarzy/gości jest powyżej lub poniżej ustalonego poziomu.

Gospodarze/Goście – pierwszy gol
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy pierwszy gol gospodarzy/gości zostanie strzelony w pierwszej połowie, drugiej połowie, czy w ogóle zostanie niestrzelony.

Gospodarze/Goście - wygrana do zera
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gospodarcze/goście wygrają mecz bez straconej bramki.

Stosunek wygranej
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, z jakim stosunkiem drużyna wygra mecz. Np. gospodarze wygrają z przewagą jednego gola. Istnieje możliwość zakładu na remis.

Łączna liczba bramek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, ile bramek zostało strzelonych w całym meczu.

Liczba bramek – 1. połowa
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba strzelonych bramek w pierwszej połowie jest wyższa lub niższa od ustalonego poziomu.

Połowa z najwyższą liczbą bramek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, w której z połów strzelonych zostanie najwięcej bramek. Istnieje możliwość wybrania zakładu na taką samą liczbę bramek w obu połowach.

Wynik do przerwy
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o wynik spotkania do przerwy, np gospodarze, goście, remis.

Remis – brak zakładu
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o końcowy wynik meczu. Stawka zostanie zwrócona w przypadku remisu.

Azjatycki handicap
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wygrała spotkanie po uwzględnieniu azjatyckiego handicapu.

Pierwsza/ostatnia drużyna, która strzeli bramkę
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna strzeli jako pierwsza/ostatnia bramkę. W ty zakładzie liczą się gole samobójcze.

Łączna liczba bramek – 1. połowa
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o dokładną liczbę bramek zdobytych w pierwszej połowie meczu.

Liczba bramek – Parzyste/Nieparzyste
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba strzelonych bramek w meczu jest parzysta czy nieparzysta. Brak goli jest rozumiany jako liczba parzysta na potrzeby tego zakładu.

Podwójna szansa – 1. połowa
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wynik po pierwszej połowie meczu zakończył się zgodnie z dwoma wybranymi możliwościami.

Wygrana gospodarczy – brak zakładu
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o ostateczny wynik meczu. Jeśli gospodarze wygrają spotkanie, stawka jest zwracana.

Wygrana gości – brak zakładu
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o ostateczny wynik meczu. Jeśli goście wygrają spotkanie, stawka jest zwracana.

Gospodarze/goście – strzelenie bramki w obu połowach spotkania
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gospodarze/goście strzelili bramki zarówno w pierwszej jak i drugiej połowie.

Gospodarze/goście – wygrana w 1. lub 2. połowie
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gospodarze/goście wygrali pierwszą lub drugą połowę spotkania.

Gol w obu bramkach
Zakłady będą rozstrzygane z uwzględnieniem, czy gol został strzelony do obu bramek, po przeciwnych stronach pola gry.
Przykładowo, kiedy drużyna strzeli w obu częściach gry, zakłady na „Tak” będą rozstrzygane jako zwycięskie, ponieważ oznacza to, że gole zostały strzelone po obu stronach boiska, do obu bramek. Jeśli natomiast drużyna wygra 2-0, strzelając obie bramki w tej samej części gry, jako zwycięskie będą rozstrzygane zakłady na „Nie”, ponieważ oba gole zostały zdobyte po tej samej stronie pola gry, strzelone do tej samej bramki.

Gol w obu połowach
Zakłady będą rozstrzygane z uwzględnieniem, czy gole zostały zdobyte w 1. i 2. części gry.

Wynik + liczba goli
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wygrała mecz oraz o to, czy łączna liczba bramek zdobytych w meczu jest powyżej/poniżej ustalonego poziomu.

Wynik + strzelenie bramek przez obie drużyny
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wygrała mecz oraz o to, czy obie drużyny strzeliły w meczu bramki.

Awans
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna awansuje do kolejnej rundy.

Sposób zwycięstwa
Zakłady będą rozliczane zgodnie z rozstrzygnięciem spotkania w systemie pucharowym.

Gol samobójczy
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy w trakcie meczu strzelony został gol samobójczy. Wiążące są tylko oficjalne decyzje.

Karny
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy w trakcie meczu przyznany został karny.

Czerwona kartka
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy jakikolwiek gracz otrzymał w trakcie meczu czerwoną kartkę. W zakładzie tym nie liczą się trenerzy oraz zawodnicy siedzący na ławce.

Bramki po 90 minucie
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy strzelony został gol po 90 minucie meczu.

Słupek i poprzeczka
Liczą się tylko strzały w słupek lub w poprzeczkę, jeśli jest to strzał bezpośredni, bez rykoszetu. Przypadki, w których piłka trafi w obręcz bramkową, a następnie skutkuje to bezpośrednim zdobyciem bramki, nie liczy się jako trafienie w spojenie w słupek lub w poprzeczkę.

Przebieg meczu
Zakład zostanie rozstrzygnięty w oparciu o to, która drużyna jako pierwsza prowadziła w meczu oraz o końcowy wynik meczu po 90 minutach gry (w tym dodatkowy czas) bez względu jak często prowadzenie zmieniało się podczas meczu.

Sposób zdobycia pierwszej bramki
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, jak została zdobyta pierwsza bramka w meczu. Wolny jest opcją tylko wtedy, gdy bramka została zdobyta bezpośrednio tą metodą i została oficjalnie uznana za gola.

Rozpoczęcie meczu
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna rozpoczęła mecz. Jakiekolwiek zakłądy wypuszczone później niż 10 minut do rozpoczęcia meczu zostaną uznane za nieważne.

Liczba fauli
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o liczbę fauli podczas meczu.

Najwięcej fauli
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, kto zanotuje najwięcej fauli.

Gospodarze/goście – liczba fauli
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o liczbę fauli zanotowanych przez gospodarzy/gości.

Pierwsza kartka
Zakłady zostaną rozliczone na podstawie drużyny, ktora otrzyma pierwszą kartkę w meczu.

Liczba kartek
Zakłady zostaną rozliczone na podstawie ilości kartek okazanych w trakcie meczu.

Gospodarze/Goście - Liczba kartek
Zakłady zostaną rozliczone na podstawie ilości kartek pokazanych wskazanej drużynie podczas meczu.

Najwięcej kartek
Zakłady zostaną rozliczone na podstawie drużyny, która otrzyma najwięcej kartek w meczu.

Pierwszy rzut rożny
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wykona jako pierwsza rzut rożny.

Liczba rzutów rożnych – 1 połowa
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, ile rzutów rożnych zostanie wykonanych podczas 1 połowy.

Liczba rzutów rożnych
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, ile rzutów rożnych zostanie wykonanych podczas całego meczu.

Rzuty rożne - handicap
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wykona najwięcej rzutów rożnych w meczu po zastosowaniu handicapu.

Gospodarze/goście – liczba rzutów rożnych
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, ile rzutów rożnych zostało wykonanych podczas gospodarzy/gości w trakcie meczu.

Najwięcej rzutów rożnych
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotuje najwięcej rzutów rożnych podczas meczu.

Zmiana – 1 połowa
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy dojdzie do zmiany w 1 połowie. Nie liczą się w tym przypadku zmiany dokonane w przerwie.

Liczba zmian
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o liczbę zmian w meczu.

Gracz ze zmiany strzela gola
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gracz, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych strzeli gola w trakcie meczu.

Dodatkowy czas – 1 połowa
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o liczbę dodanych minut (wskazaną na tablicy przez sędziego technicznego) do pierwszej połowy. Wszystkie minuty rozegrane powyżej tego dodanego czasu nie liczą się.

Dodatkowy czas – 2 połowa
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o liczbę dodanych minut (wskazaną na tablicy przez sędziego technicznego) do drugiej połowy. Wszystkie minuty rozegrane powyżej tego dodanego czasu nie liczą się.

Najwięcej rzutów z autu
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotowała najwięcej rzutów z autu podczas meczu.

Łączna liczba strzałów na bramkę
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy łączna liczba strzałów na bramkę jest poniżej lub powyżej określonego poziomu.

Gospodarcze/goście - Łączna liczba celnych strzałów na bramkę
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy łączna liczba strzałów na bramkę gospodarzy/gości jest poniżej lub powyżej określonego poziomu.

Najwięcej celnych strzałów na bramkę
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotuje najwięcej strzałów na bramkę podczas meczu.

Liczba spalonych
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, ile razy mecz zostanie wstrzymany z powodu decyzji o spalonym.

Posiadanie piłki - handicap
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna będzie miała najwięcej posiadania piłki po zastosowaniu handicapu.

Gospodarze/goście – posiadanie piłki %
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy procentowa posiadanie piłki gospodarzy/gości jest powyżej/poniżej określonego poziomu.

Najwyższe posiadanie piłki %
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotuje najwyższe procentowe posiadanie piłki.

VAR weryfikacja na boisku
Na potrzeby zakładów, za weryfikację na boisku z pomocą VAR uznaje się przerwanie gry przez sędziego w celu osobistej wideoweryfikacji spornej sytuacji. Dyskretne sprawdzanie lub inne formy weryfikacji z użyciem systemu VAR nie są brane pod uwagę przy rozliczaniu tego typu wydarzeń.

Każda decyzja podjęta przy pomocy systemu VAR, która jest sprzeczna z pierwotną decyzją podjętą przez organy na boisku, spowoduje, że wszystkie zakłady postawione w okresie pomiędzy zaistnieniem pierwotnego zdarzenia a ostateczną decyzją sędziego w sprawie incydentu zostaną uznane za nieważne. Wszystkie kursy na rynkach, na które pierwotny incydent nie miał wpływu, będą ważne.

Strzały celne zawodnika Powyżej/Poniżej - aby zakład został uznany za ważny, zawodnik musi rozpocząć mecz. Zakłady zostaną rozliczone w zależności od tego, ile celnych strzałów wykonał wybrany zawodnik podczas meczu. Strzał celny to każda celna próba strzału, która albo zakończy się w siatce, albo trafi w bramkę, ale zostanie obroniona przez bramkarza, albo zostanie zatrzymana przez obrońcę, który jest ostatnim zawodnikiem. Strzały trafiające w słupek, poprzeczkę lub spojenie nie są uważane za strzał celny, chyba że ten sam strzał skutkuje zdobyciem bramki. Strzały zablokowane przez zawodnika, który nie jest ostatnim człowiekiem, nie są liczone jako strzał celny.
Rynki na strzelca bramki
W przypadku sporu dotyczącego tego, kto zdobył bramkę, zakład zostanie rozliczony na podstawie wyniku podanego przez oficjalny organ zarządzający. W meczach/wydarzeniach, w których oficjalny organ zarządzający nie jest wcześniej znany (np. mecze towarzyskie), zakład zostanie rozliczony na podstawie bezpośredniej transmisji lub innych źródeł publicznych.

Strzelec kolejnej bramki na żywo
Zostaną dołożone wszelkie starania, aby wymienić wszystkich zawodników z drużyny. Jeśli jednak kolejna bramka zostanie zdobyta przez zawodnika, który nie został pierwotnie wymieniony, ten zawodnik nadal będzie uważany za zwycięzcę. Zakłady na zawodników, którzy nie biorą udziału w meczu będą anulowane. Wszyscy zawodnicy, którzy byli na boisku przed zdobyciem kolejnej bramki, zostaną uznani za uczestników meczu. Rozliczenie nie obejmuje żadnych rezultatów uzyskanych podczas Dogrywki i/lub Serii Rzutów Karnych. Zakłady będą anulowane jeżeli kolejny gol będzie golem samobójczym.

Pierwszy strzelec bramki
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz strzeli pierwszą bramkę w meczu. W sytuacji, gdy wytypowany gracz nie rozpoczyna meczu i wejdzie na boisko przed rozstrzygnięciem zakładu, zakłady na tego gracza są aktualne. Jeśli pierwszego gola strzelą gracze, którzy nie byli wytypowani na liście, to nadal będą oni uznani za zwycięzców zakładu. W przypadku, gdy jedyną strzeloną w spotkaniu bramką będzie bramka samobójcza, wówczas za zwycięzcę zostanie uznany wybór „brak strzelca“.

Ostatni strzelec bramki
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz strzeli ostatnią bramkę w meczu. Wszyscy gracze, którzy wzięli udział w meczu, są brani pod uwagę przy rozstrzygnięciu tego zakładu. Jeśli ostatniego gola strzelą gracze, którzy nie byli wytypowani na liście, to nadal będą oni uznani za zwycięzców zakładu. W przypadku, gdy jedyną strzeloną w spotkaniu bramką będzie bramka samobójcza, wówczas za zwycięzcę zostanie uznany wybór „brak strzelca“.

Gracz jakiejkolwiek bramki
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wytypowany gracz strzelił bramkę podczas meczu.

Gracz z przynajmniej 2 bramkami
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wybrany gracz strzeli przynajmniej dwie bramki w meczu.

Gracz z hattrickiem
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wybrany gracz zanotuje podczas meczu hattricka (lub strzeli więcej bramek).

Gracz, który otrzyma kartkę
Zakłady zostaną rozliczone na podstawie tego , czy wybrany zawodnik otrzyma kartkę w meczu.

Gracz z czerwoną kartką
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wybrany gracz otrzyma czerwoną kartkę podczas meczu.

Gracz strzela i jego drużyna wygrywa
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wytypowany gracz strzeli bramkę a jego drużyna wygra.

Strzelenie bramki przez gracza w każdej połowie
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wytypowany gracz strzeli bramkę w obu połowach. Gracz musi zagrać w obu połowach, aby zakłady były wiążące.

Strzelenie bramki spoza pola karnego
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gracz strzeli gola spoza pola karnego. Aby zakład się liczył, piłka musi pozostawać całym obwodem poza polem karnym.

Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wytypowany gracz strzeli gola z główki.
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wytypowany gracz strzeli gola bezpośrednio z rzutu wolnego. Zakład zostanie rozstrzygnięty tylko w przypadku oficjalnego potwierdzenia, że gola zdobył gracz wykonujący rzut wolny.

Całkowita liczba strzałów zawodnika powyżej/ poniżej - Zakłady zostaną rozliczone w zależności od tego, ile pełnych strzałów wykonał wybrany zawodnik podczas meczu. Strzał jest zdefiniowany jako każda celowa próba strzału na bramkę:

Strzał jest zdefiniowany jako każda celowa próba strzału, która:
a) Wpadła do bramki
b) Wpadłaby do bramki, ale strzał został obroniony przez bramkarza lub został zatrzymany przez zawodnika drużyny przeciwnej, który jest ostatnią osobą.
c) Zmierza w stronę bramki i jest zablokowany przez obrońcę, mimo że za nim znajdują się inni obrońcy lub bramkarz.
d) Przeszłaby ponad lub obok bramki, ale została zatrzymany przez bramkarza lub przez zawodnika z zewnątrz.
e) Trafiła w słupek lub poprzeczkę bramki.

Popełnione faule zawodnika Powyżej/Poniżej - zawodnik musi rozpocząć mecz, aby zakłady zostały uznane za ważne. Zakłady zostaną rozliczone w zależności od tego, ile fauli popełnił wybrany zawodnik w trakcie meczu.

Liczba fauli na zawodniku Powyżej/Poniżej - aby zakład został uznany za ważny, gracz musi rozpocząć mecz. Zakłady zostaną rozliczone w zależności od tego, ile razy wybrany zawodnik zostanie sfaulowany w trakcie meczu.

Procent celnych podań zawodnika Powyżej/Poniżej - Zawodnik musi rozpocząć mecz, aby zakłady były uznane za ważne. Zakłady zostaną rozliczone zgodnie z procentem celnych podań przez wybranego zawodnika w trakcie meczu.

Liczba prób podań Powyżej/Poniżej - Zakłady zostaną rozliczone zgodnie z liczbą prób podań wykonanych przez wybranego zawodnika w trakcie meczu. Podanie definiuje się jako celowo zagraną piłkę od jednego zawodnika do drugiego. Podania typu dośrodkowanie, wrzuty z autu i wyrzuty piłki przez bramkarza nie liczą się jako podania. Wykopy bramkarza od bramki, rzuty wolne, rzuty rożne, kopnięcia rozpoczynające i rzuty karne, mogą być rozegrane jako podanie i tak się liczyć.

Liczba celnych podań Powyżej/Poniżej - Zakłady zostaną rozliczone zgodnie z liczbą celnych podań przez wybranego zawodnika w trakcie meczu. Podanie jest definiowane jako celowo rozegrana piłka od jednego zawodnika do drugiego. Podania typu dośrodkowanie, wrzuty z autu i wyrzuty piłki przez bramkarza nie liczą się jako podania. Wykopy bramkarza od bramki, rzuty wolne, rzuty rożne, kopnięcia rozpoczynające i rzuty karne, mogą być rozegrane jako podanie i tak się liczyć.

Liczba spalonych zawodnika Powyżej/Poniżej - Zakłady zostaną rozliczone w zależności od tego, ile razy wybrany zawodnik zostanie złapany na spalonym podczas meczu.

Liczba walk o piłkę zawodnika Powyżej/Poniżej - Zakłady zostaną rozliczone w zależności od tego, ile walk wykonał wybrany zawodnik podczas meczu. Jako walkę o piłkę definiuje się sytuację, w której zawodnik ma kontakt z piłką w zwarciu na murawie, w którym z sukcesem odbiera piłkę przeciwnikowi, który był w jej posiadaniu. Gracz, któremu została odebrana piłka musi być wyraźnie w posiadaniu piłki, przed jej odbiorem.


Gracz, który wywalczy karnego
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gracz został sfaulowany w polu karnym. Karne będące wynikiem zagrania ręką nie liczą się w tych zakładach.

Gracz ze zwycięską bramką
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gracz zdobył zwycięską bramkę. Taki gol jest rozumiany jako bramka, po której drużyna nie musi już więcej strzelić aby wygrać mecz, np, gol na 3-2 w meczu, który zakończył się wynikiem 5-2.

Zawodnik rozegra cały mecz
Aby zakłady były wiążące, zawodnik musi rozpocząć mecz. Zakłady będą rozliczane w zależności czy wybrany zawodnik rozegra mecz w pełnym wymiarze.

Odesłanie na trybuny
Zakłady będą rozstrzygane, jeśli wymieniony menedżer/trener w trakcie meczu zostanie przez arbitra wykluczony z ławki rezerwowych. Zakłady nie uwzględniają sytuacji, w której menedżer/trener rozpoczyna mecz na trybunach lub dobrowolnie opuszcza strefę techniczną w trakcie meczu. Jeśli menedżer/trener spędzi cały mecz na trybunach, zakłady zostaną uznane za nieważne.

Gracz meczu
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który zawodnik otrzymał miano gracza meczu przez oficjalną federację, np FIFA w przypadku Mistrzostw Świata. Jeśli federacja nie wybrała gracza meczu, zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o decyzję głównych stacji telewizyjnych w UK, zgodnie z następującą kolejnością: i) BBC/ITV ii) Sky iii) BT Sport iv) Euro Sport.
Jeśli nie dojdzie do oficjalnego wytypowania gracza meczu, to zakłady są uznane za nieważne, nawet jeśli dziennikarze lub analitycy stacji indywidualnie wybiorą swojego gracza meczu. Jeśli więcej niż jeden zawodnik otrzyma tytuł gracza meczu, zastosowana jest reguła dead heat.
Jeśli graczem meczu zostanie zawodnik, który nie został wcześniej opisany na liście, to on jest rozumiany jako zwycięzca właściwy dla zakładu. Liczą się wszyscy gracze, którzy wzięli udział w meczu.


Zakłady długoterminowe

Zwycięzca i inne zakłady dotyczące rozgrywek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, którą pozycję w tabeli zajęła drużyna po zakończeniu sezonu, wyłączając jakiekolwiek mecze playoff. Dotyczy to także rozgrywek, które są podzielone na części w jednym sezonie.
Wyjątkiem w tej regule są ligi w Ameryce Południowej – w ich przypadku, jeśli dwie drużyny znajdują się na pierwszej pozycji z taką samą liczbą punktów, to o wygranej decyduje mecz playoff. W takich przypadkach, zwycięzca playoffu jest także zwycięzcą ligi.

Najlepszy strzelec
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz zdobędzie najwięcej goli w rozgrywkach. W rozgrywkach ligowych, mecze playoff nie liczą się. Nie liczą się także gole samobójcze. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Bezpośrednia prognoza
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zajęła pierwsze i drugie miejsce w rozgrywkach.

Prognoza dotycząca miejsc dwóch drużyn (Dual)
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, które dwie drużyny zajmą pierwsze i drugie miejsce w lidze, bez względu na ich dokładną kolejność.

Grupa zwycięzcy
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, z której grupy pochodzi zwycięzca rozgrywek.

Wygrany po raz pierwszy
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy zwycięzca rozgrywek zanotował taką wygraną po raz pierwszy w historii.

Drużyna z największą liczbą goli
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna strzeliła najwięcej goli w rozgrywkach. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Drużyna z najniższą liczbą goli
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna strzeliła najmniej goli w rozgrywkach. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Drużyna z największą liczbą straconych bramek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna straciła najwięcej bramek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Drużyna z najmniejszą liczbą straconych bramek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna straciła najmniej bramek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Drużyna z największą liczbą żółtych kartek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna otrzyma najwięcej żółtych kartek podczas rozgrywek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Drużyna z największą liczbą czerwonych kartek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna otrzyma najwięcej czerwonych kartek podczas rozgrywek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Grupa z największą liczbą bramek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, w której grupie zanotowano najwięcej bramek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Grupa z najmniejszą liczbą bramek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, w której grupie zanotowano najmniej bramek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Nagroda najlepszego gracza
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz otrzyma oficjalną nagrodę najlepszego zawodnika w rozgrywkach. Na przykład, dla Mistrzostw Świata, w celach rozstrzygnięcia zakładów obowiązuje tytuł „Złotej Piłki”.

Nagroda najlepszego młodego gracza
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który zawodnik otrzyma tytuł najlepszego młodego gracza w rozgrywkach.

Nagroda najlepszego bramkarza
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz otrzyma nagrodę najlepszego bramkarza w rozgrywkach. Na przykład, dla Mistrzostw Świata, w celach rozstrzygnięcia zakładów obowiązuje tytuł „Złotych Rękawic”.

Nagroda najlepszego obrońcy
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz otrzyma nagrodę najlepszego obrońcy w rozgrywkach.

Nagroda najlepszego pomocnika
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz otrzyma nagrodę najlepszego pomocnika w rozgrywkach.

Nagroda najlepszego napastnika
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz otrzyma nagrodę najlepszego napastnika w rozgrywkach.

Drużyna turnieju
Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, który gracz odniesie sukces w oficjalnej drużynie grającej w turnieju niezależnie od jego pozycji. W przypadku, gdy żaden oficjalny wpis nie został ogłoszony, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne.

Najlepsza pozycja końcowa
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, które drużyny zanotują najlepsze pozycje na koniec rozgrywek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Najlepszy strzelec
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz z listy strzeli najwięcej bramek podczas rozgrywek? Obowiązuje reguła Dead Heat.

Runda wyeliminowania
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, w której rundzie wybrana drużyna zostanie wyeliminowana.

Najlepszy strzelec drużyny
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz został najlepszym strzelcem w określonej drużynie w rozgrywkach. W rozgrywkach ligowych, mecze playoff nie liczą się. Nie liczą się także gole samobójcze. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Najlepszy asystent drużyny
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz został najlepszym asystentem w określonej drużynie w rozgrywkach. W rozgrywkach ligowych, mecze playoff nie liczą się. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Drużyna z awansem z fazy grupowej
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wybrana drużyna awansuje z fazy grupowej rozgrywek.

Faza grupowa – dokładna liczba punktów
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o dokładną liczbę punktów na koniec fazy grupowej rozgrywek.

Faza grupowa –liczba punktów
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba punktów w fazie grupowej jest powyżej/poniżej określonego poziomu.

Faza grupowa – liczba bramek strzelonych przez drużynę
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba bramek strzelonych przez drużynę jest powyżej/poniżej określonego poziomu.

Faza grupowa – liczba bramek straconych przez drużynę
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba bramek straconych przez drużynę jest powyżej/poniżej określonego poziomu.

Faza grupowa – liczba żółtych kartek otrzymanych drużynę
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba żółtych kartek otrzymanych przez drużynę jest powyżej/poniżej określonego poziomu.

Ostatnia drużyna z porażką
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotuje najdłuższą serię wygranych i zremisowanych spotkań przed porażką. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Najlepszy strzelec i jego drużyna wygrywa rozgrywki
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który z wytypowanych graczy zostanie najlepszym strzelcem i czy jego drużyna wygra rozgrywki.

Najwięcej spotkań z czystym kontem
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która z drużyn zanotuje najwięcej spotkań z czystym kontem (bez straconej bramki) podczas rozgrywek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Najwięcej asyst
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz zanotuje najwięcej asyst podczas rozgrywek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

Drużyna, która jako pierwsza zanotuje 7 bramek
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotuje jako pierwsza 7 strzelonych bramek. Bramki samobójcze nie liczą się. Zwycięską drużyną na potrzeby zakładu jest ta, która najszybciej strzeliła 7 bramek.

Zwycięzca ligi - Handicap
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wygrała rozgrywki z uwzględnieniem handicapu.

Szczyt ligi 25 grudnia/31 grudnia
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna będzie znajdować się na szczycie ligi 25 grudnia/31 grudnia.


Zakłady Specjalne – Piłka Nożna

Zakłady na transfery w letnim/zimowym europejskim sezonie transferowym
Zakłady zostaną rozliczone w zależności od tego, w której drużynie zostanie zarejestrowany wyznaczony zawodnik przed zamknięciem danego okna transferowego. Wypożyczenia liczą się, chyba że zostanie ustalone inaczej. W przypadku, gdy gracz nie dokona transferu, to wszystkie zakłady na jego obecną drużynę zostaną rozstrzygnięte jak zwycięskie. Jeśli gracz przejdzie do klubu, który nie znajduje się na liście, wszystkie zakłady pozostaną ważne. Kontrakty wstępne lub podobne umowy nie liczą się w tych zakładach. Zakłady wypuszczone po oficjalnych decyzjach/informacjach nie będą się liczyć.

Następny etatowy menedżer
Zakłady będą rozstrzygane, kiedy następny etatowy menedżer zostanie oficjalnie ogłoszony przez klub. Opiekun drużyny lub menedżer tymczasowy nie jest brany pod uwagę, chyba, że poprowadzi zespół w co najmniej 10 meczach w oficjalnych rozgrywkach i zostanie uznany za etatowego menedżera. W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie wyboru Menedżera, {ctext: Common.DomainName} w oparciu o własną uzasadnioną ocenę, może zdecydować o formie rozstrzygnięcia zakładów na podstawie informacji dostępnych w tym czasie. W przypadku zatrudnienia nienotowanego menedżera, wszystkie zakłady pozostają ważne. Zakłady zawarte po oficjalnym ogłoszeniu, uznaje się za nieważne.

Liczba wygranych trofeów
O ile nie określono inaczej, Zakłady zostaną rozliczone zgodnie z wynikami poszczególnych drużyn w ramach następujących zawodów: ligi krajowej, ich odpowiednika w Pucharze Anglii i Pucharze EFL oraz w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy. Wszelkie inne trofea się nie liczą.

Kolejny klub managera
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, jaki będzie kolejny klub wytypowanego managera. Zakłady wypuszczone po oficjalnych decyzjach/informacjach nie będą się liczyć.

Kolejny zwolniony manager
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który manager opuści swój klub przed ostatnim zaplanowanym meczem w lidze, wyłączając playoffy. Dotyczy to zarówno zwolnienia jak i decyzji managera o dymisji. Zakłady wypuszczone po oficjalnych decyzjach/informacjach nie będą się liczyć.

Wybór do składu
Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gracz zostanie wybrany do składu w rozgrywkach. Zakłady wypuszczone po oficjalnych decyzjach/informacjach nie będą się liczyć.

Dzienne zakłady specjalne
Wszystkie zakłady specjalne dnia zostaną rozstrzygnięte w oparciu o łączny wynik lub warunki zakładu dnia. Pod uwagę zostaną wzięte strefy czasowe miejsca, w którym rozgrywany jest turniej. Jeśli jakiekolwiek mecze związane z drużynami, które rozgrywają mecze danego dnia, zostaną przełożone, to zakłady zostaną uznane za nieważne.

Mecze fantasy
W meczach fantasy, dwie drużyny rywalizują ze sobą tylko wirtualnie. Zwycięzcą jest drużyna, która w danym dniu strzeli więcej goli przeciwko swojemu faktycznemu przeciwnikowi. Liczą się tylko bramki, nie jest ważne, czy drużyna przegrała, czy wygrała.


16.26 Formuła 1
Zakłady Sezonowe

Mistrzostwa kierowców
Wytypuj zwycięzcę Mistrzostw Kierowców
Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu mistrzostw i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

Mistrzostwa konstruktorów
Wytypuj zwycięzcę Mistrzostw Konstruktorów.
Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu mistrzostw i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

Ile wyścigów grand prix wygra określony kierowca podczas mistrzostw
Wytypuj ile wyścigów Grand Prix wygra określony kierowca podczas mistrzostw.
Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu mistrzostw i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

Zakłady na zawody sezonowe
Wytypuj kierowcę, który osiągnie najlepsze miejsce w Mistrzostwach Kierowców.
Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu mistrzostw i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

Kierowca z największą/liczbą pole positions w sezonie
Wybierz kierowcę z dostępnej listy, który uzyska największą/liczbę pole positions w sezonie.
Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji dla każdego Grand Prix.

Kierowca z największą/liczbą wygranych grand prix w sezonie
Wybierz kierowcę z dostępnej listy, którzy uzyskają najwięcej/liczbę Grand Prix w sezonie.
Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji natychmiast po finałowym Grand Prix sezonu.
W przypadku remisu, zakłady zostaną anulowane.

Zakłady na indywidualne grand prix

Zwycięzca wyścigu
Wytypuj zwycięzcę wyścigu.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Miejsce na podium
Wytypuj kierowcę, który zdobędzie mistrzostwo.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Miejsca punktowane
Wytypuj kierowcę, który zakończy z punktami.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Head-to-head (Kierowca vs Kierowca)
Wytypuj, który kierowca zajmie najlepszą pozycję końcową.
W przypadku, gdy żaden z kierowców nie ukończy wyścigu, o rozliczeniu zadecyduje liczba pełnych, ukończonych okrążeń, w przypadku gdy obaj kierowcy ukończą taka samą liczbę pełnych okrążeń, zakłady zostaną anulowane.
Aby zakłady pozostały wiążące obaj zawodnicy muszą rozpocząć wyścig.

Pierwszy kierowca, który nie ukończy wyścigu
Wytypuj kierowcę, który jako pierwszy nie ukończy wyścigu po jego rozpoczęciu.
Za rozpoczęcie wyścigu uważa się sygnał do rozpoczęcia wyścigu.
W przypadku, gdy w tym samym okrążeniu wyścigu nie ukończy dwóch lub więcej graczy, wówczas będzie obowiązywać zasada dead heat.

Łączna liczba klasyfikowanych kierowców
Zgodnie z punktem 45.2 Regulaminu F1 FIA kierowcy, którzy pokonali co najmniej 90% liczby okrążeń pokonanych przez zwycięzcę (zaokrąglone w dół do najbliższej pełnej liczby okrążeń) będą klasyfikowani w wyścigu. Kierowcy, którzy nie przekroczą progu 90% nie będą klasyfikowani.

Liczba kierowców, którzy ukończą wyścig
Wytypuj, czy liczba kierowców , którzy ukończą wyścig będzie powyżej /poniżej określonej wcześniej liczby.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Head-to-head (Konstruktor vs Konstruktor)
Wytypuj zespół, którego kierowca zajmie lepszą pozycję końcową niż wszyscy członkowie drużyny przeciwnej.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Pierwszy konstruktor, który nie ukończy wyścigu
Wytypuj zespół, którego kierowca nie ukończy wyścigu wcześniej, niż którykolwiek członek drużyny przeciwnej.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.
W przypadku, gdy w tym samym okrążeniu wyścigu nie ukończy dwóch lub więcej graczy, wówczas będzie obowiązywać zasada dead heat.

Zwycięski konstruktor w wyścigu
Wytypuj zespół ze zwycięzcą wyścigu.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Narodowość zwycięzcy wyścigu
Wytypuj narodowość zwycięzcy wyścigu.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Różnica zwycięstwa
Wytypuj, czy różnica zwycięstwa pomiędzy zwycięzcą wyścigu, a resztą zawodników będzie powyżej /poniżej określonego czasu.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Samochód bezpieczeństwa
Wytypuj czy w trakcie wyścigu pojawi się samochód bezpieczeństwa.
Jeśli GP rozpocznie się okresem z samochodem bezpieczeństwa (np. z powodu warunków pogodowych) zamiast włączeniem świateł, ten okres nie zostanie uznany za okres z samochodem bezpieczeństwa dla rozliczenia zakładów. To samo tyczy się okresu z samochodem bezpieczeństwa podczas ponownego rozpoczęcia tuż po okresie czerwonej flagi. Wirtualny samochód bezpieczeństwa NIE będzie się liczył jako normalny samochód bezpieczeństwa do rozliczenia zakładów.
Odpadnie na pierwszym okrążeniu
Wytypuj ilu zawodników nie ukończy pierwszego okrążenia.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego.
Liczyć się będą wyłącznie Ci kierowcy, którzy rzeczywiście rozpoczną wyścig (nawet z pit lane). Kierowcy, którzy nie rozpoczną wyścigu, zostaną sklasyfikowani jako "DNS” w oficjalnej klasyfikacji wyścigu.

Zakończy w top 6
Wytypuj kierowcę, który zakończy wyścig w pierwszej 6.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Najszybszy w kwalifikacjach, najszybsze okrążenie i zwycięzca wyścigu
Wytypuj czy wybrany kierowca będzie najszybszy w kwalifikacjach, najszybszy w okrążeniu i wyścigu.
Aby zakład był wygrany wszystkie trzy typy muszą być poprawne.
Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Pozycja końcowa kierowcy
Wytypuj pozycję końcową kierowcy w określonym Grand Prix.
Zakłady zostaną rozliczone z uwzględnieniem zajmowanej pozycji kierowcy podczas prezentacji na podium, a późniejsze zmiany nie będą się liczyły.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Najszybsze okrążenie w wyścigu
Wytypuj kierowcę, który osiągnie najszybsze okrążenie w wyścigu.
Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji.

Podwójny forecast
Wytypuj parę kierowców, która ukończy na pierwszych dwóch miejscach w dowolnej kolejności. Dozwolona jest tylko jedna stawka.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

Najszybszy w kwalifikacjach i zwycięzca wyścigu
Wytypuj czy wybrany kierowca będzie najszybszy w finałowym sezonie kwalifikacyjnym i wyścigu.
Najszybszym w kwalifikacjach będzie kierowca, który zdobędzie najlepszy czas podczas finałowego sezonu kwalifikacji. Jakiekolwiek późniejsze korekty pozycji startowej nie będą się liczyć.
Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.
Aby zakład był wygrany wszystkie dwa typy muszą być poprawne.

Lider 1. Okrążenia
Wytypuj kierowcę, który będzie prowadzić po pierwszym okrążeniu.
W przypadku zmiany ustalonego toru przed rozpoczęciem wyścigu, zakłady pozostaną wiążące.
Jeśli kierowca lub zespół zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy pierwszego okrążenia, zakłady na ten rynek pozostaną wiążące.
Jeśli wybrany kierowca nie weźmie udziału w pierwszym okrążeniu, zakłady na tego kierowcę zostaną anulowane.
Jeśli wyścig rozpocznie z samochodem bezpieczeństwa, zakłady na ten rynek zostaną anulowane.
Nie będą dokonywane żadne korekty w rozliczeniu z powodu zmian czy ustaleń organów zarządzających po zakończeniu wydarzenia.

Rynki na kwalifikacje

Pole position
Wytypuj kierowcę, który uzyska najlepszy czas w finałowej sesji kwalifikacyjnej.
Jakiekolwiek późniejsze korekty pozycji startowej nie będą się liczyć.

Head-to-head w kwalifikacjach
Wytypuj kierowcę, który uzyska najlepszy czas w finałowej sesji kwalifikacyjnej.
Jakiekolwiek późniejsze korekty pozycji startowej nie będą się liczyć.
Aby zakłady pozostały wiążące obaj zawodnicy muszą rozpocząć kwalifikacje.

Zwycięski konstruktor w kwalifikacjach
Wytypuj zespół z kierowcą, który uzyska najlepszy czas podczas finałowej sesji kwalifikacyjnej.
Jakiekolwiek późniejsze korekty pozycji startowej nie będą się liczyć.

Najszybszy kierowca w określonej sesji treningowej
Wytypuj kierowcę, który osiągnie najszybsze czas w sesji treningowej.
Zakłady będą uzależnione od oficjalnie podanych czasów natychmiast po zakończeniu sesji.
Zakłady złożone na kierowców, którzy nie wzięli udziału w sesji zostaną anulowane.

Różnica zwycięstwa
Wytypuj, czy różnica zwycięstwa pomiędzy zwycięzcą pole position, a resztą zawodników będzie powyżej /poniżej określonego czasu.


16.27 Futsal
Wszystkie zakłady są przyjmowane tylko w regulaminowym czasie gry, chyba że podano inaczej. Regulaminowy czas gry jest określany przez oficjalne przepisy publikowane przez stosowne władze. W przypadku gdy mecz zacznie się wcześniej niż zaplanowano, wszystkie zakłady wniesione po czasie faktycznego rozpoczęcia meczu zostaną uznane za nieważne.

Nie będą dokonywane żadne korekty w rozliczeniu z powodu zmian czy ustaleń organów zarządzających po zakończeniu imprezy lub turnieju.

Zakłady na mecz


Wynik meczu
Zakłady będą rozliczone w zależności od tego, która drużyna wygra mecz, np. drużyna gospodarzy, remis lub drużyna gości.

Liczba strzelonych bramek
Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, czy łączna liczba strzelonych w meczu bramek jest wyższa lub niższa od podanej.

Handicap
Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, która drużyna wygra mecz po zastosowaniu linii HCP.

Zakłady długoterminowe


Zdecydowany zwycięzca i inne zakłady dotyczące zajętego w zawodach miejsca
Zakłady będą rozliczane według końcowego miejsca drużyny w zawodach na zakończenie zaplanowanego programu meczów z wyłączeniem baraży ligowych.

Najlepszy strzelec
Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, który zawodnik strzeli najwięcej bramek w podanych w tytule zawodach. W rozgrywkach ligowych nie są liczone baraże. Nie są liczone bramki samobójcze. Obowiązuje zasada dead heat.


16.28 Golf
Zakłady są rozstrzygane w oparciu o oficjalne wyniki turnieju i pojedynków. Aby zakład head-to-head w „Rundzie" był ważny, obaj gracze muszą zagrać w “Rundzie” przynajmniej jedną piłeczkę. Aby zakład head-to-head w „Turnieju" był ważny, obaj gracze muszą zagrać w “Turnieju” przynajmniej jedną piłeczkę. W przypadku, gdy obaj gracze nie skończą wszystkich rund, wygranym golfistą jest ten, który jest wyżej w klasyfikacji końcowej.

W przypadku skrócenia turnieju, np. z powodu złej pogody, zakłady będą rozstrzygnięte, jeśli istnieje oficjalny wynik turnieju (zgodnie z zasadami danego turnieju golfowego, np. w turniejach PGA muszą być rozegrane minimum 54 dołki), bez względu na liczbę rozegranych rund.

Zakłady zaakceptowane po zakończeniu pojedynków w danym dniu są anulowane, jeśli nie ma dalszych pojedynków, które wliczają się w końcowy rezultat turnieju (innych niż playoff).

Ukończenie zawodów w top 5 / top 10 / top 20
W turniejach, w których oferowane są zakłady na powyższe przedziały pozycji końcowej, zostanie zastosowana zasada "dead heat".

Ustalanie „cut”
Aby zakład był ważny, wybrany zawodnik musi zagrać 36 dołków.

'Runda' 3 Piłki
W 'Rundzie' 3 Piłki wymagane jest, aby wszyscy 3 zawodnicy rozegrali przynajmniej jedną piłkę w danej 'Rundzie', aby zakłady były ważne. Jeżeli 1 lub więcej graczy nie rozegra przynajmniej jednej piłki, wtedy wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne. W przypadku, gdy 2 lub więcej zawodników otrzyma ten sam wynik, zostanie wtedy zastosowana zasada 'Dead Heat'.


16.29 Gimnastyka
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.


16.30 Piłka ręczna
Zakłady dotyczą czasu regulaminowego, jeśli nie napisano inaczej. Jeżeli nie zostanie rozegranych 60 minut meczu, to wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, a kursy ustalone na 1,00 – wyjątkiem są zakłady, których wynik został już rozstrzygnięty w toku meczu. Jeżeli mecz został przesunięty lub anulowany, wszystkie zakłady będą nieważne, jeśli nie zostanie on rozegrany/dokończony w ciągu 12 godzin od godziny jego rozpoczęcia.

Zakłady Specjalne – Gracze
W przypadku zakładów dotyczących graczy, wszyscy zawodnicy muszą wziąć udział w meczu, by zakłady były ważne. W innym przypadku, zakłady zostaną uznane za nieważne a ich kurs ustalony na 1,00. W zakładach dotyczących najlepszych strzelców nie ma zwrotów za graczy, którzy nie wzięli udziału w wydarzeniu.


16.31 Hokej na lodzie
Aby zakłady były ważne, do końca zaplanowanego czasu w meczu musi pozostać maksymalnie 5 minut, chyba że wynik konkretnego rynku został już określony.

Wszystkie zakłady dotyczą jedynie przepisowego czasu gry, jeśli przy zakładzie nie zaznaczono inaczej.

Jeśli zakład zawiera opcję dogrywki i rzutów karnych, lecz nie dojdzie ani do dogrywki ani rzutów karnych, a mecz zakończy się remisem, wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte zgodnie z wynikiem obowiązującym w regulaminowym czasie gry.

Jeżeli w grze dojdzie do serii rzutów karnych, to jeden gol zostanie dodany do wyniku zwycięskiej drużyny - w ten sposób określony zostanie końcowy wynik spotkania. Ta zasada dotyczy tylko zakładów, w których wynik liczy się razem z dogrywką.

Zwycięzca Zachodniej lub Wschodniej Konferencji NHL - zwycięzcą zostanie drużyna, która wejdzie do finału Pucharu Stanleya.

Zakłady specjalne-zawodnicy
Aby zakłady były ważne, zawodnicy muszą wziąć udział w meczu. Liczą się wszystkie punkty/gole/asysty/strzały zdobyte w regulaminowym i dodatkowym czasie gry. Nie liczą się punkty zdobyte podczas rzutów karnych.

Zakłady specjalne-bramkarze
Bramkarz musi rozpocząć mecz. Zakłady zawierają dogrywkę. Seria rzutów karnych się nie liczy.

Grand Salami: Aby zakłady były ważne, wszystkie mecze muszą zostać rozegrane. Jeśli gra/y jest/są przeniesione, zakłady będą nieważne, o ile mecz nie zostanie rozegrany w ciągu 12 godzin od godziny jego zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia. Jeżeli zakład Powyżej/Poniżej dotyczący liczby goli jest już rozstrzygnięty jako „powyżej” przed dokończeniem przeniesionego spotkania, to zakład jest uznany za ważny.

”Fantasy matches”
Zobacz zasady dotyczące Piłki Nożnej.


16.32 Indy Car
Zakłady na zwycięzcę serii
Wytypuj zwycięzcę serii.
Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu sezonu i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

Indywidualny zwycięzca wyścigu:
Wytypuj zwycięzcę wyścigu.
Za rozpoczęcie wyścigu uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego.
Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.


16.33 Judo
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.


16.34 Lacrosse
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników


16.35 Mieszane Sztuki Walki
Rezultat jest oparty o oficjalną decyzję na ringu. Wynik zdarzenia może być skorygowany lub zmieniony po prezentacji wyniku przez spikera w ringu. Rozstrzygnięcie zakładów nie jest oficjalne do momentu weryfikacji wyniku przez zarządzających wydarzeniem.

Jakiekolwiek zmiany wyniku walki, do których dojdzie po dokonaniu oficjalnej decyzji na ringu, wywołane decyzją instytucji nadzorującej i spowodowane protestem, sprawą sądową, testem antydopingowym lub innymi czynnikami, nie będą brane pod uwagę – zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalny rezultat na ringu.
Zakłady na wygraną boksera przez nokaut lub nokaut techniczny są rozstrzygnięte jako wygrane, jeśli bokser wygra poprzez nokaut, nokaut techniczny lub walka będzie zastopowana na wniosek narożnika przeciwnika.

Zakłady na wygraną w trakcie walki (nie przez decyzję punktową) są rozliczane jako wygrane tylko w przypadku jeśli zawodnik wygra poprzez nokaut, nokaut techniczny, dyskwalifikację, poddanie lub jakąkolwiek inną formę zastopowania walki.

Połowa rundy wypada dokładnie po upływie 2 minut i 30 sekund w 5-minutowej rundzie. 3½ rundy oznacza zatem 2 minuty i 30 sekund 4 rundy.

W przypadku zakładów na łączną liczbę rund, jeśli zawodnik nie wstał na dzwonek to runda jest uznana za niezaczętą.
Gdy dojdzie do remisu, to zakłady na zwycięstwo jednego z zawodników zostaną zwrócone, oprócz zakładów, w których była opcja remisu.
Jednogłośna decyzja ma miejsce, gdy 3 sędziów wskaże na zwycięstwo zawodnika.
Niejednogłośny werdykt ma miejsce, gdy 2 sędziów wskaże na zwycięstwo jednego zawodnika, a 1 sędzie wskaże na zwycięstwo drugiego zawodnika.
Decyzja większością ma miejsce, gdy 2 sędziów wskaże na zwycięstwo jednego zawodnika, a 1 sędzia wskaże na remis.
Jakakolwiek walka, która zakończyła się rezultatem „brak walki” lub „brak decyzji” spowoduje, że wszystkie zakłady zostaną zwrócone.

Zakłady na rozpoczęcie walki oznaczają: Czy runda się odbędzie? przykład: Walka rozpoczyna rundę 2: Opcja Tak będzie oznaczała wygraną, jeżeli zostanie rozegrana przynajmniej jedna sekunda 2 rundy

16.36 Motocykle
Zakłady na mistrzostwo
Wytypuj zwycięzcę mistrzostw.
Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu mistrzostw i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

Anulowane/ przełożone
W przypadku anulowania lub przełożenia wydarzenia bez ogłoszenia oficjalnego wyniku zakłady zostaną anulowane.

Zakłady na indywidualne wyścigi
Wytypuj zwycięzcę wyścigu.
Za rozpoczęcie wyścigu uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia rozgrzewkowego.
W przypadku dyskwalifikacji liczyć się będzie prezentacja na podium, która zadecyduje o rozliczeniu zakładów.

Miejsce na podium
Wytypuj zawodnika, który zajmie miejsce na podium.
W przypadku dyskwalifikacji liczyć się będzie prezentacja na podium, która zadecyduje o rozliczeniu zakładów.

Pole position
Wytypuj zawodnika, który zajmie pole position.
Zakłady zostaną rozliczone na podstawie zajmowanych miejsc w ostatecznych kwalifikacjach. Jakiekolwiek późniejsze korekty pozycji startowej nie będą się liczyć.

Zakłady head-to-head
Wytypuj zawodnika, który zajmie najlepszą pozycję końcową.
Aby zakład pozostał wiążący obaj zawodnicy muszą rozpocząć wyścig.
Jeśli jeden z zawodników nie ukończy wyścigu, wówczas drugi zawodnik zostanie uznany za zwycięzcę.
Jeśli żaden z zawodników nie ukończy wyścigu, wówczas zawodnik z największą ilością ukończonych okrążeń zostanie uznany za zwycięzcę. W przypadku, gdy dwóch zawodników ukończy taką samą liczbę okrążeń, ale nie ukończy wyścigu, zakłady zostaną anulowane.

Zakłady na grupę
Wytypuj zawodnika w grupie, który zajmie najlepszą pozycję końcową.
Jeśli jeden lub więcej zawodników nie ukończy wyścigu, wówczas zawodnik z największą ilością ukończonych okrążeń zostanie uznany za zwycięzcę.
Jeśli jakikolwiek zawodnik w grupie nie rozpocznie wyścigu, wszystkie zakłady zostaną anulowane.


16.37 Sporty motorowe
Ogólne Zasady

Zwycięzcy kwalifikujących się zakładów zostaną rozliczeni na podstawie oficjalnych czasów kwalifikacji.

Zakłady Head-to-Head (H2H):
Wytypuj, który kierowca lub motocyklista zajmie najlepszą pozycję końcową.
Kwalifikacje: Jeśli przynajmniej jeden z dwóch kierowców nie rozpocznie lub nie zakończy swojej indywidualnej sesji z oficjalnym czasem rundy wówczas zakłady zostaną anulowane.

Wyścig: Jeśli przynajmniej jeden z dwóch kierowców nie pokaże się na linii startu wówczas zakłady zostaną anulowane. Jeśli jeden lub obaj kierowcy nie zakwalifikują się, wówczas kierowca z największą ilością ukończonych okrążeń zostanie uznany za zwycięzcę. Jeśli dwóch kierowców nie zakwalifikuje się i będą mieli taką samą liczbę ukończonych okrążeń, wówczas wszystkie zakłady zostaną anulowane.


16.38 Kombinacja norweska
Outright: Jeżeli z jakiegokolwiek powodu uczestnik zawodów nie rozpocznie wydarzenia, zakład zostanie uznany za przegrany, nawet jeśli wydarzenie jest rozegrane. Zwroty nie będą natomiast przyznane za zakłady złożone na uczestników, którzy nie wystartowali w zawodach.

Head-to-head: Aby zakłady były ważne, w zakładach head-to-head obaj uczestnicy muszą rozpocząć wydarzenie. W kombinacji norweskiej obaj uczestnicy muszą wystartować w pierwszej rundzie. Jeśli drugiej rundy nie rozpocznie jeden zawodnik, zakład będzie wciąż ważny. Jeśli obaj zawodnicy nie rozpoczną drugiej rundy, o zwycięstwie zakładu zadecyduje wynik z pierwszej rundy.

Outright – Anulowane Wydarzenia: Wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli wydarzenie zostanie anulowane, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik lub wydarzenie nie zostanie kontynuowane w tym samym miejscu w ciągu 12 godzin.

Outright - Przełożone Wydarzenie – Wszystkie zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w tym samym miejscu w ciągu dwóch dni kalendarzowych. Jeżeli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w innej lokalizacji,, zakłady zostaną uznane za nieważne.

Wydarzenia drużynowe i sztafety – Na potrzeby tego zakładu, w wydarzeniach drużynowych i sztafetach zdobycie medalu będzie się liczyło tylko jako jeden medal.


16.39 Bieg na orientację
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodową Federację Orientacji Sportowej (IOF) lub innego organu sprawującego kontrolę nad zawodami.

Head-to-head: Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć wydarzenie. Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki odpowiednich federacji (IOF lub innej oficjalnej federacji).


16.40 Pesäpallo
Wszystkie rezultaty są obliczane po dwóch rundach gry (po 4 inningi w każdej). Jeżeli nie określone inaczej, zakłady nie zawierają okresów dodatkowych (extra inning) i rzutów karnych. Jeżeli spotkanie jest przerwane i nie jest dokończone w ciągu 12 godzin, to wszystkie nierozstrzygnięte zakłady są uznane za nieważne. Wszystkie zakłady są rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki fińskiej organizacji Superpesis Pesäpalloliitto.


16.41 Pięciobój
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.


16.42 Bilard
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników.


16.43 Rajdy samochodowe
Zakłady na mistrzostwo:
Wytypuj kierowcę, który wygra mistrzostwo.
Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu sezonu i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

Indywidualny zwycięzca wyścigu:
Wytypuj zwycięzcę wyścigu.
Zakłady zostaną rozliczone z uwzględnieniem kierowców, którzy ukończą wyścig na podium, a prezentacja na podium będzie się liczyła jako wynik. Kolejne informacje nie będą się liczyć do rozliczenia zakładów.

Head-to-head (Kierowca vs Kierowca)
Wytypuj, który kierowca zajmie najlepszą pozycję końcową.
W przypadku, gdy żaden z kierowców nie ukończy wyścigu, o rozliczeniu zadecyduje liczba pełnych, ukończonych okrążeń, w przypadku gdy obaj kierowcy ukończą taka samą liczbę pełnych okrążeń, zakłady zostaną anulowane.
Aby zakłady pozostały wiążące obaj zawodnicy muszą rozpocząć wyścig.


16.44 Wioślarstwo
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

W przypadku zakładu Head-to-head obu uczestników musi rozpocząć rywalizację aby zakład był ważny, w innym przypadku zakłady zostaną uznane za nieważne.


16.45 Rugby Union
Jeśli nie podano inaczej, wszystkie zakłady są rozstrzygnięte w oparciu o 80 minut gry, włączając doliczony czas.
Dla rugby 7s, zakłady są rozstrzygnięte na koniec normalnego czasu gry.

Jeśli mecz jest przerwany, to zakłady zostaną uznane za nieważne, o ile zakłady nie zostały wcześniej rozstrzygnięte lub oficjalny wynik nie został ogłoszony przez instytucję zarządzającą odpowiednimi rozgrywkami.

Jeśli zmieniono miejsce rozgrywania spotkania (wobec wcześniej zapowiadanego), wszystkie zakłady na ten mecz są nieważne.

W przypadku zmiany rywala w zaplanowanym meczu, wszystkie zakłady na ten mecz są nieważne.
Jeśli mecz jest przełożony, zakłady będą ważne jeszcze przez 48 godzin, jeśli spotkanie zostanie rozegrane w tym okresie na zaplanowanym wcześniej stadionie/miejscu. Jeśli mecz nie zostanie rozegrany w tym okresie, wszystkie zakłady na ten mecz są nieważne.

Zakłady Outright

Jeśli nie podano inaczej, zakłady dotyczą tego, która drużyna wygra rywalizację/rozgrywki, włączając jakiekolwiek play-offy.
W przypadku zakładów na zdobywcę największej liczby przyłożeń i punktów, zwroty nie zostaną przyznane, gdy wybrany zawodnik nie zagra w spotkaniu, a obowiązywać będzie zasada dead heat.

Zakłady na mecze

Wynik meczu (1X2)
Wynik po 80 minutach (włączając doliczony czas). Czas dodatkowy nie jest brany pod uwagę.

Draw-No-Bet (12)
Jeśli mecz zakończy się remisem, wszystkie zakłady na ten mecz są nieważne. Czas dodatkowy nie jest brany pod uwagę.

Obstawianie z Handicapem (2-way & 3-way)
Drużyna, która wygra mecz po dodaniu określonego handicapu.
Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Stosunek wygranej
Przewaga – liczona w liczbie punktów – z którą wygra zwycięska drużyna.
W przypadku zakładów tego typu handicap nie jest brany pod uwagę.
Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Łączna liczba punktów Parzyste/Nieparzyste
Czas dodatkowy nie jest wliczony. Zero liczy się jako Parzyste w celach rozstrzygnięcia zakładów.

Połowa z największą liczbą punktów
W której połowie zdobytych zostanie najwięcej punktów.
W drugiej połowie nie jest wliczany czas dodatkowy, jeśli do niego dojdzie. W przypadku takiej samej liczby punktów w obu połowach, zakłady są nieważne.

Pierwszy/Ostatni zdobywca przełożenia
Gracz z pierwszym/ostatnim przyłożeniem w meczu.
Jeśli określony gracz jest wybrany w wyściowej 15 na mecz, to zakłady na tego gracza będą się liczyć. Jeśli gracz nie został wybrany do wyjściowej 15, zakłady zostaną uznane za nieważne.
Nie liczą się przyłożenia z karnych.

Zdobywca przyłożenia w jakimkolwiek czasie
Gracz z przyłożeniem w meczu
Jeśli określony gracz jest wybrany w wyściowej 15 na mecz, to zakłady na tego gracza będą się liczyć. Jeśli gracz nie został wybrany do wyjściowej 15, zakłady zostaną uznane za nieważne.
Nie liczą się przyłożenia z karnych.

Łączna liczba punktów
Czy łączna liczba punktów w meczu jest powyżej czy poniżej określonego poziomu.
Tylko 80 minut gry. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Łączna liczba przyłożeń
Czy łączna liczba przyłożeń w meczu jest powyżej czy poniżej określonego poziomu.
Tylko 80 minut gry. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Najwięcej przyłożeń
Która z drużyn zanotuje najwięcej przyłożeń w meczu, wyłączając czas dodatkowy. Nie liczą się przyłożenia z karnych.

Drużyna z pierwszym/kolejnym przyłożeniem
Która drużyna zanotuje pierwsze/kolejne przyłożenie. Nie liczą się przyłożenia z karnych.

Pierwsze/kolejne przyłożenie z podwyższeniem
Zakład, czy pierwsze/kolejne przyłożenie zostanie podwyższone. Zakłady nieważne jeśli nie dojdzie do przyłożenia.

Połowa/Koniec
Drużyna wygrywająca w połowie meczu oraz zwycięzca na koniec meczu.
Czas dodatkowy nie jest wliczony w rozgrywkach pucharowych.

Wynik w połowie meczu
Jaki rezultat będzie zanotowany w połowie. Aby zakłady były ważne, pierwsza połowa musi zostań zakończona.

1 połowa Handicap
Drużyna, która wygra pierwszą połowę po zastosowaniu handicapu. Aby zakłady były ważne, pierwsza połowa musi zostań zakończona.

1 połowa łączna liczba punktów
Czy łączna liczba punktów w pierwszej połowie będzie powyżej lub poniżej określonego poziomu. Aby zakłady były ważne, pierwsza połowa musi zostań zakończona.

Wygrany 2 połowy
Drużyna, która wygra drugą połowę. Czas dodatkowy nie jest wliczony.


Gospodarze z przyłożeniem
Czy gospodarze zanotują przyłożenie. Przyłożenia z karnych nie są brane pod uwagę. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Goście z przyłożeniem
Czy goście zanotują przyłożenie. Przyłożenia z karnych nie są brane pod uwagę. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Obie drużyny z przyłożeniem
Czy gospodarze i goście zanotują przyłożenie. Przyłożenia z karnych nie są brane pod uwagę. Czas dodatkowy nie jest wliczony.


Gospodarze z 2+ przyłożeniami
Zakład, czy gospodarze zanotują przynajmniej 2 przyłożenia. Przyłożenia z karnych nie są brane pod uwagę. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Goście z 2+ przyłożeniami
Zakład, czy goście zanotują przynajmniej 2 przyłożenia. Przyłożenia z karnych nie są brane pod uwagę. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Gospodarze z 3+ przyłożeniami
Zakład, czy gospodarze zanotują przynajmniej 3 przyłożenia. Przyłożenia z karnych nie są brane pod uwagę. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Goście z 3+ przyłożeniami
Zakład, czy goście zanotują przynajmniej 3 przyłożenia. Przyłożenia z karnych nie są brane pod uwagę. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Pierwsze zanotowane punkty
Drużyna, która jako pierwsza zanotuje punkty z meczu oraz sposób, w jakim zostaną zdobyte. Przyłożenia z karnych liczą się jako przyłożenia.

Pierwsza drużyna z punktami
Drużyna, która jako pierwsza zanotuje punkty w meczu.

Ostatnia drużyna z punktami
Drużyna, która jako ostatnia zanotuje punkty w meczu.

Wyścig do 10 punktów
Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 10 punktów.
Zakłady będą nieważne, jeśli żadna z drużyn nie zdobędzie 10 punktów.

Łączna liczba punktów gospodarzy
Łączna liczba punktów gospodarzy w meczu.
Liczy się tylko 80 minut meczu. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Łączna liczba punktów gości
Łączna liczba punktów gości w meczu.
Liczy się tylko 80 minut meczu. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

Drużyna, która wygra obie połowy
Obie połowy muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne.

Czy dojdzie do czerwonej kartki/ drop goala?
Tylko czas regularny. Drop goal musi zostać wykorzystany.

Awans
Zwycięzcą jest drużyna, która awansuje do kolejnej rundy rozgrywek po zakończeniu wszelkich potencjalnych części meczu.

16.46 Rugby League
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników.
Wyniki nie uwzględniają dodatkowego czasu gry. Jeśli mecz jest przerwany przed upływem regulaminowego czasu gry, wszystkie zakłady są unieważnione.


16.47 Żeglarstwo
Zwycięzca jest określony na podstawie oficjalnych wyników. Obowiązuje zasada dead heat.

W przypadku zakładu head-to-head obu uczestników musi rozpocząć rywalizację aby zakład był ważny, w innym przypadku zakłady zostaną uznane za nieważne.


16.48 Strzelectwo
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

W przypadku zakładu head-to-head obu uczestników musi rozpocząć rywalizację aby zakład był ważny, w innym przypadku zakłady zostaną uznane za nieważne.


16.49 Skoki narciarskie
Outright: Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, uczestnik nie rozpocznie wydarzenia, to zakład zostanie uznany za przegrany, nawet jeśli wydarzenie jest rozegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

Head-to-head: Przy obstawianiu pojedynku typu head-to-head, aby zakłady były ważne, obaj skoczkowie muszą rozpocząć konkurs. W skokach narciarskich, aby zakłady były ważne, obaj skoczkowie muszą zakwalifikować się do konkursu głównego i rozpocząć go. W kombinacji norweskiej, aby zakłady były ważne, obaj uczestnicy muszą rozpocząć obie dyscypliny i przynajmniej jeden z nich musi zakończyć obie z nich.

Outright – Anulowane Wydarzenia: Wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli wydarzenie zostanie anulowane, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna oficjalna federacja) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik lub wydarzenie nie zostanie kontynuowane w tym samym miejscu w ciągu następnych 12 godzin.

Outright Przełożone Wydarzenie – Wszystkie zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w tym samym miejscu w ciągu dwóch dni kalendarzowych. Jeżeli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w innym miejscu, zakłady zostaną uznane za nieważne.

Wydarzenia drużynowe i sztafety – Na potrzeby tego zakładu, w wydarzeniach drużynowych i sztafetach zdobycie medalu będzię się liczyło tylko jako jeden medal.


16.50 Snooker
Zakłady na zwycięzcę
Zwrot stawki nie zostanie przyznany w przypadku, gdy zawodnik nie weźmie udziału w meczu lub zwycięzca nie zostanie odnotowany. Wszystkie zakłady pozostają wiążące jeśli zawodnik wycofa się przed lub w trakcie turnieju.

Wynik meczu
Jeśli mecz się rozpocznie, ale z jakiegokolwiek powodu nie zostanie zakończony, za zwycięzcę zostanie uznany zawodnik, który awansował do następnej rundy lub któremu zostanie przyznane zwycięstwo. Zakłady na mecze ligowe zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników. Mecz zostanie uznany za rozpoczęty, jeśli zostanie wykonany break w pierwszym framie.

Handicap
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na handicap zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

Suma punktów we framie poniżej/powyżej
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na poniżej/powyżej zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

Dokładny wynik
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane.

Wynik po 4/8 frame’ach
Aby zakład pozostał wiążący należy ukończyć 4/8 frame’ów.

Wyścig do 3/5/7/9 frame’ów
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

Najwyższy break (mecz)
Zakłady zostaną anulowane w przypadku remisu lub gdy mecz nie zostanie zakończony z jakiegokolwiek powodu.

Najwyższy break (turniej)
W przypadku dead heat, będzie obowiązywała zasada dead heat.

Etap eliminacji (turniej)
Aby zakład był wiążący, zawodnik musi oddać jeden strzał w turnieju.

Zwycięzca frame’u
Aby zakład pozostał wiążący określony frame musi zostać zakończony.

Suma punktów w framie, break 50/100 w framie, zawodnik z breakiem 50/100 w framie
Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony frame nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

Suma century break/ Suma century break gracza
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

147 break
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

Mecz dojdzie do rozstrzygającego frame’a
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

1. wbity czerwony/kolor
Faule ani wolne bile nie liczą się

Re-rack
Gdy będzie miał miejsce re-rack w dowolnym frame, obowiązują następujące reguły:
Zakończone zakłady: wszystkie zakłady, których wynik został już rozstrzygnięty pozostają wiążące.
Niedokończone zakłady: wszystkie zakłady, których wynik nie został rozstrzygnięty przed re-rack’iem, zostaną rozliczone wyłącznie na podstawie zagrania po re-racku.


16.51 Snowboard
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez International Ski Federation (FIS), International Skating Union (ISU), Oficjalny Komitet Olimpijski lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie.
Jeżeli warunki konkretnego wydarzenia zostaną zmienione przed jego rozpoczęciem, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne.
Jeżeli konkretne wydarzenie zostanie przełożone o ponad 12 godzin, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne.


16.52 Łyżwiarstwo szybkie
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez International Ski Federation (FIS), International Skating Union (ISU), Oficjalny Komitet Olimpijski lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie.
W przypadku zakładu head-to-head obu uczestników musi rozpocząć rywalizację aby zakład był ważny, w innym przypadku zakłady zostaną uznane za nieważne.


16.53 Żużel
Rezultat przerwanego lub niedokończonego wyścigu będzie uznany za ważny (włączając w to wszystkie dodatkowe zakłady), jeżeli dotychczasowy rezultat będzie zaakceptowany przez przedstawicieli ligi jako oficjalny rezultat wydarzenia. Nie ważne ile wyścigów zakończono w momencie przerwania wyścigu - wszelkie zakłady będą ustalone zgodnie z oficjalnymi rezultatami. Jeżeli dojdzie od ustalenia nowej daty przerwanego wydarzenia - wszystkie zakłady będą uznane za nieważne. Zasada ta tyczy się także Handicapu i zakładów Powyżej/Poniżej.

Head-to-head:
W zakładach head-to-head, obaj żużlowcy muszą rozpocząć minimum trzy wyścigi, aby zakłady były uznane za ważne.

Zwycięzca Wyścigu:
W przypadku zakładów na indywidualnego zwycięzcę wyścigu, gdzie konkretni żużlowcy są wskazani- wszyscy wymienieni żużlowcy muszą wziąć udział w wyścigu by zakłady były ważne, w przeciwnym wypadku wniesione zakłady zostany anulowane.

Łączna liczba punktów (Powyżej/Poniżej):
Jeżeli żużlowiec nie weźmie udziału w przynajmniej trzech wyścigach, to zakłady zostaną uznane za nieważne. Jokery i punkty bonusowe nie liczą się (z tego powodu punkty wyglądają następująco: trzy za wygranie wyścigu, dwa za drugie miejsce i jeden za trzecie miejsce).

Łączna liczba punktów (Grand Prix):
W imprezach cyklu Grand Prix, wynik będzie oparty na punktach zebranych tylko w głównej rundzie (20 wyścigów), z wyłączeniem półfinałów i wyścigu finałowego.

Na Żywo:
Zakłady będą ustalone zgodnie z rezultatem ogłoszonym po ostatnim wyścigu (pojedynki ligowe) lub kolejnością miejsc na podium (pojedyncze imprezy lub Grand Prix). Późniejsze dyskwalifikacje i odjęcia punktów nie liczą się.

Head-to-head (Ligi):
Żużlowiec, który zdobędzie najwięcej punktów wygra zakład head-to-head. Jokery i punkty bonusowe nie liczą się (z tego powodu punkty wyglądają następująco: trzy za wygranie wyścigu, dwa za drugie miejsce i jeden za trzecie miejsce).
W zakładach head-to-head, jeden żużlowiec musi rozpocząć minimum trzy wyścigi, aby zakłady były uznane za ważne.
Jeżeli dwóch żużlowców zakończy rywalizację z taką samą liczbą punktów, zastosowana jest następująca zasada:

1) Wyższe miejsce będzie przyznane żużlowcowi z większa liczbą pierwszych miejsc.
2) Jeżeli rezultat nadal nie może być ustalony (taka sama liczba pierwszych miejsc), zakłady zostaną uznane za nieważne, a stawki zrefundowane.

Head-to-head (Grand Prix):
Żużlowiec, który będzie wyżej w rankingu zgodnie z oficjalnymi rezultatami GP wygra zakład head-to-head. Z definicji zwycięzca jest żużlowcem, który zajął wyższą pozycję w końcowym wyścigu. Jeżeli żużlowcy nie dostaną się do finału, zwycięzcą jest żużlowiec, który zdobył więcej punktów na konkretnej imprezie. Jeżeli obaj żużlowcy zdobyli identyczną liczbę punktów, zastosowana jest następująca zasada:

1) Wyższe miejsce będzie przyznane żużlowcowi z większa liczbą pierwszych miejsc.
2) Jeżeli rezultat nadal nie może być ustalony (taka sama liczba pierwszych miejsc), zakłady zostaną uznane za nieważne, a stawki zrefundowane.16.54 Pływanie
Wynik zakładów zostanie ustalony na podstawie oficjalnych rezultatów na końcu wyścigu. Późniejsze dyskwalifikacje lub zmiany w oficjalnych rezultatach nie będą miały wpływu na zakłady. Pływak, który zostanie zdyskwalifikowany z powodu falstartu będzie postrzegany jako uczestnik wyścigu.


16.55 Taekwondo
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.


16.56 Tenis stołowy
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników.

Wszystkie zakłady rozliczane są zgodnie z oficjalnymi wynikami danego wydarzenia. Jeśli określone wydarzenie zostanie zawieszone lub przełożone, zakłady pozostają ważne, pod warunkiem że wydarzenie zostanie zakończone w tym samym miejscu w ciągu 12 godzin.

Zwycięzca meczu, w tym na żywo
Aby zakłady były ważne, musi zostać rozegrany w całości przynajmniej jeden set. Jeśli w meczu nie zostanie ukończony przynajmniej jeden set, wszystkie zakłady zostają unieważnione.

Zakłady z handicapem, w tym na żywo
Jeśli którykolwiek uczestnik wydarzenia zrezygnuje, wszystkie zakłady z handicapem zostaną anulowane, z wyjątkiem przypadku, gdy naturalne zakończenie meczu nie mogło zmienić wyniku rynku.

Zakłady powyżej/poniżej
Jeśli którykolwiek uczestnik wydarzenia zrezygnuje, wszystkie zakłady powyżej/poniżej zostaną anulowane, chyba że przekroczona została postawiona linia, wtedy zakłady zostaną odpowiednio rozliczone.

16.57 Tenis
Zwycięzca całkowity
Brak zwrotu, gdy zawodnik nie weźmie udziału w meczu. Wszystkie zakłady są ważne, nawet jeśli gracz wycofa się przed startem turnieju, podczas trwania turnieju lub w ogóle nie weźmie udziału w turnieju.

Zmiana miejsca lub nawierzchni
Wszystkie zakłady są ważne w przypadku ogłoszenia zmiany nawierzchni, lub miejsca meczu z hali na odkryte powietrze lub odwrotnie.

Opóźnienie lub wstrzymanie meczu
Jeśli mecz został zakończony, wszystkie zakłady są ważne. Opóznienie rozpoczęcia meczu, lub wstrzymanie gry podczas trwania meczu nie ma wpływu na ważność zakładów, bez względu na termin zakończenia meczu.

Zwycięzca meczu (wliczając Na żywo)
Aby zakład pozostał wiążący, ukończony musi zostać jeden pełny set. Jeśli w meczu nie zostanie ukończony przynajmniej 1 set, wówczas zakłady zostaną anulowane.

Zwycięzca seta (wliczając Na żywo)
Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony set nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Zwycięzcę określonego seta zostaną anulowane.

Zakłady na seta (wliczając Na żywo)
Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony mecz tenisa nie zostanie zakończony, wszystkie Zakłady na set (Najlepszy z 3 lub Najlepszy z 5) zostaną anulowane.

Gemy w meczu (wliczając Na żywo)
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz tenisa nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Gemy w meczu zostaną anulowane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku.

Przykład: W przypadku wycofania się zawodnika przy wyniku 6-4, 3-3; zakłady na Mecz z liczbą gemów ponad 18.5 zostaną rozliczone jako wygrane, a wszystkie zakłady na mecz z liczbą gemów poniżej 18.5 zostaną rozliczone jako przegrane, gdyż w naturalnym rozstrzygnięciu meczu rozegranych byłoby 19 gemów.

Handicap na gemy w meczu (wliczając Na żywo)
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz tenisa nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Handicap w meczu zostaną anulowane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku.

Przykład: W przypadku wycofania się zawodnika przy wyniku 7-5, 5-7, 4-4; wszystkie zakłady na handicapy +2.5 lub więcej (+3.5, +4.5 etc.) zostaną rozliczone jako wygrane, a wszystkie zakłady na handicapy -2.5 lub więcej (-3.5, -4.5 etc.) zostaną rozliczone jako przegrane. Wszystkie zakłady na handicapy 1.5 i 0.5 zostaną anulowane.

Gemy w secie (wliczając Na żywo)
Jeśli z jakiegokolwiek powodu set nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na powyżej/poniżej na określony set zostaną anulowane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku spotkania. Wszystkie zakłady na zakończony set zostaną odpowiednio rozliczone.

Przykład: W przypadku wycofania się zawodnika w pierwszym secie przy wyniku 4-4; wszystkie zakłady na powyżej 9.5 gema zostaną rozliczone jako wygrane, a wszystkie zakłady poniżej 9.5 gema zostaną rozliczone jako przegrane. Wszystkie zakłady na powyżej lub poniżej 10.5, 11.5 i 12.5 gemów zostaną anulowane.

Handicap na gemy w secie (wliczając Na żywo)
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na handicap na określony set zostaną anulowane o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku. Wszystkie zakłady na zakończony set zostaną odpowiednio rozliczone.

Przykład: W przypadku wycofania się zawodnika w pierwszym secie przy wyniku 4-4; wszystkie zakłady na handicap w secie +2.5 gemów lub więcej (+3.5, +4.5 etc.) zostaną rozliczone jako wygrane, a wszystkie zakłady na handicap -2.5 lub więcej (-3.5, -4.5 etc.) zostaną rozliczone jako przegrane.

Zwycięzcy gema (wliczając zakłady na żywo)
Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony gem nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na określony gem zostaną anulowane. Wszystkie zakłady na zakończone gemy zostaną odpowiednio rozliczone.

Handicap na set w meczu (wliczając Na żywo)
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Handicap na set w meczu zostaną anulowane o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku.

Przykład 1 (Najlepszy z 3 w meczu): Jeśli Zawodnik A wygra pierwszy set, a Zawodnik B wycofa się w drugim secie, zakład na handicap na set +1.5 dla Zawodnika A zostanie rozliczony jako wygrany, a handicap na set -1.5 dla Zawodnika B zostanie rozliczony jako przegrany, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób, gdzie Zawodnik A albo wygra 2-0, albo 2-1 albo przegra 1-2.

Przykład 2 (Najlepszy z 5 w meczu): Jeśli Zawodnik A wygra pierwszy set, wówczas sety +1.5 i +2.5 dla zawodnika A zostaną rozliczone jako wygrane, a sety -1.5 i -2.5 dla Zawodnika B zostaną rozliczone jako przegrane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób, gdzie Zawodnik A albo wygra 3-0, albo 3-1 , albo 3-2 lub przegra 2-3.

Liczba setów (wliczając Na żywo)
Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Liczbę setów zostaną anulowane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku.

Przykład 1 (Najlepszy z 3 w meczu): Jeśli dowolny zawodnik wycofa się w 3 secie, sety powyżej 2.5 zostaną rozliczone jako wygrane, a sety poniżej 2.5 zostaną rozliczone jako przegrane, gdyż w naturalnym rozstrzygnięciu meczu rozegrano by 3 sety.

Przykład 2 (Najlepszy z 5 w meczu): Jeśli Zawodnik A i Zawodnik B są przy stanie po jeden w setach (1-1) i jeden z zawodników wycofa się w 3 secie, wszystkie zakłady na powyżej 3.5 setów zostaną rozliczone jako wygrane, a poniżej 3.5 jako przegrane, gdyż w naturalnym rozstrzygnięciu meczu rozegrano by 4 sety.

Dokładny wynik seta (wliczając Na żywo)
Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony set nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Dokładny wynik określonego seta zostaną anulowane.

Dokładny wynik gema (wliczając Na żywo)
Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony gem nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Dokładny wynik określonego gema zostaną anulowane.

Tie Break
Gdy w meczu dojdzie do Tie Breaka, wówczas liczony jest on jako 1 set i 1 gem.

Zakłady Prop
W przypadku, gdy mecz nie zostanie zakończony z jakiegokolwiek powodu, wszystkie Zakłady Prop niewymienione wyżej zostaną anulowane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku.


16.58 Kłusaki
Zwycięzca i najlepsza 3:
Jeśli koń nie wystartuje w gonitwie, wszystkie zakłady na niego postawione zostaną unieważnione z wyjątkiem sytuacji, w której pojawi się inna informacja w komunikacie dotyczącym tego zakładu.

Zwycięzca jest określony na podstawie oficjalnych wyników. Obowiązuje zasada dead heat.

Zasady dla Kłusaków head-to-head
Zakłady zostaną zwrócone, gdy jeden/oba konie w head-to-head nie rozpoczną rywalizacji, gdy wyścig jest przerwany lub w przypadku gdy jeden/oba konie nie ukończą wyścigu lub nie uzyskają oficjalnego czasu w wyścigu. Zakłady zostaną zwrócone, gdy dojdzie do ”Dead heat”, czyli wtedy gdy oba/wszystkie konie mają taką samą pozycję końcową na oficjalnej liście wyników oraz mają taki sam udział w puli nagród.

Najlepszy rezultat
Ten zakład dotyczy wyników dwóch koni w dwóch różnych wyścigach. Koń z najlepszą ostateczną pozycją wygrywa. Stawki zostaną zwrócone, jeśli przynajmniej jeden koń wycofa się przed rozpoczęciem wyścigu oraz jeśli dojdzie do wycofania w jednym lub obu wyścigach zgodnie z:

Head-to-head Couple:
Dwóch uczestników tworzy „drużynę”.”Drużyna” z najlepszym (indywidualnym) ostatecznym rezultatem (indywidualnego uczestnika) wygrywa. Jeżeli jeden lub więcej uczestników nie wystartuje, stawki zostaną zwrócone.

Head-to-head Time Handicap
Koń, który zakończy rywalizację z lepszym czasem, włączając w to handicap, wygrywa. Na przykład: Koń A zakończył rywalizację z czasem 15,0 oraz ma handicap 0,2 - zatem jego łączny czas jest równy 15,2. Koń B, który nie ma handicapu, ma zaś czas 15,1 – rywalizacja head-to-head jest więc wygrana przez Konia B. Jeśli oba konie będą miały na końcu rywalizacji taki sam czas, to dojdzie do remisu. Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, nie ma oficjalnych czasów koni, obowiązują następujące zasady:

- Zakłady zostaną anulowane, jeśli koń z handicapem znajduje się wyżej na liście rezultatów niż swój przeciwnik i oba konie zakończyły wyścig.
- Jeśli koń z handicapem (0,1 lub więcej) jest niżej niż swój przeciwnik na liście rezultatów, to przeciwnik zostaje zwycięzcą. Przeciwnik musi także zakończyć wyścig.
- Jeżeli jeden z koni nie zakończy wyścigu, przeciwnik wygrywa rywalizację. Jeżeli oba konie nie zakończą wyścigu, zakłady są anulowane.

Jeździec z największa liczbą wygranych
Wytypuj, który jeździec zanotuje w ciągu roku najwięcej wygranych. Jeśli dwóch jeźdźców ma taką samą liczbę wygranych, to liczy się największa liczba drugich miejsc, a następnie trzecich miejsc.

V75/V65/V5 -Parzyste/Nieparzyste Łącznie
Wytypuj, czy suma numerów startowych zwycięzców V75 będzie parzysta czy nie.

V75/V65/V5 – Parzyste/Nieparzyste Najwięcej Zwycięzców
Wytypuj, czy będzie najwięcej parzystych czy nieparzystych numerów startowych wśród zwycięzców V75.

Wygrana pieniędzy czy nie
Wytypuj, czy wybrany przez Ciebie koń zakończy rywalizację na pozycji z nagrodą pieniężną. Liczą się oficjalne rezultaty organizatora wyścigu.
Zakłady są zwrócone w poniższych sytuacjach:
- Jeśli przynajmniej dwa konie zostały wycofane z wyścigu, w którym startowało 8-10 koni.
- Jeśli przynajmniej trzy konie zostały wycofane z wyścigu, w którym startowało 11-13 koni.
- Jeśli przynajmniej cztery konie zostały wycofane z wyścigu, w którym startowało 14-15 koni.


16.59 Siatkówka
Jeśli mecz jest przerwany przed regulaminowym zakończeniem gry, wszystkie zakłady są uznane za nieważne a kursy ustawione na 1.00. W rozgrywkach z dwoma spotkaniami, końcowy wynik rywalizacji może być wyłoniony na podstawie tzw. „Złotego seta”. Dla celów rozstrzygnięcia zakładu, „Złoty Set” nie jest brany pod uwagę – wyjątkiem są zakłady: Która drużyna się zakwalifikuje? Która drużyna awansuje? Czy dojdzie do „Złotego Seta”? Wyjątkiem są także zakłady, które szczegółowo będą dotyczyć „Złotego Seta” i będzie to wskazane w opisie zakładu.


16.60 Piłka wodna
Jeśli mecz jest przerwany przed regulaminowym zakończeniem gry, wszystkie zakłady są uznane za nieważne a stawki ustawione na 1.00.


16.61 Yachting
Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.


16.62 Biznes i polityka
Wyniki wyborów rozliczane są na podstawie oficjalnie podanego wyniku, a późniejsze skargi prawne nie będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładów.
Wybory prezydenckie w USA: Rynek wyborów prezydenckich w USA zostanie rozstrzygnięty w oparciu o kandydata, który otrzyma najwięcej przwidywanych głosów elektorskich. Jeśli publicznie ogłoszony zwycięzca nie zostanie oficjalnie zainaugurowany na urząd Prezydenta, zakłady postawione na tego kandydata będą ważne, a inne selekcje pozostaną rozstrzygnięte jako przegrane.


16.63 Rozrywka
Wyniki sa oparte o oficjalną decyzję. Zakłady na wydarzenia, w których gracz bierze udział, lub wie o wyniku, są nieważne.


16.64 Poker
Zakłady na zwycięzców mogą być oferowane na całość lub część startującej stawki, pewnego zwycięzcę, lub gracza, który dojdzie do Stołu Finałowego. W pełnym turnieju, Stół Finałowy jest domyślnie ustawiony na 9 graczy pozostałych w turnieju. Zakłady na graczy, którzy nie startują w turnieju są ustawione na 1,00.

Zakłady head-to-head i grupowe są wygrane przez gracza, który najdłużej pozostał w grze z pośród dwóch graczy lub w grupie. W przypadku wydarzeń z podzielonym Dniem 1 (np. Dzień 1a, Dzień 1b), co najmniej jeden gracz z dwóch, lub z grupy, musi zakwalifikować się do Dnia 2., aby zakład był ważny. Jeśli nikt z head-to-head lub grupy nie przejdzie do Dnia 2., wszystkie stawki są ustawione na 1,00.

16.65 eSports
Jakiekolwiek rynki two-way (dwie możliwości) Match/Map/Game są uznane za nieważne w przypadku remisu.

W przypadku nieukończenia wydarzenia po jego rozpoczęciu, nieokreślone rynki zostaną unieważnione.
Zakład jest uznany za nieważny w przypadku przełożonych meczów lub wydarzeń, które nie rozpoczęły się w ciągu 24 godzin od oryginalnej godziny rozpoczęcia.

W przypadku zwycięstwa wywołanego dyskwalifikacją przeciwnika podczas gry, zakłady na zwycięzcę zostaną rozstrzygnięte w oparciu o wynik.W przypadku handicapu, over/under i wszystkich rynków prop, rozegrany musi zostać cały mecz, aby zakłady były ważne, jeśli nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

W przypadku, gdy drużyna/gracz podda spotkanie lub ulegnie dyskwalifikacji przed jego rozpoczęciem, wszystkie zakłady na spotkanie zostaną unieważnione.

W przypadku drużyny mającej przewagę mapy, pierwsza mapa wybrana do gry jest uważana za mapę numer jeden.

W przypadku, gdy drużyna zmienia swój skład, ale gra pod tą samą nazwą, zakłady pozostają ważne.

W przypadku, gdy drużyna zmienia nazwę, ale pozostaje w tym samym składzie (gracze/trener), zakłady pozostają ważne.

Wszelkie zakłady, które nie są typu na żywo, zostaną uznane za nieważne, jeśli są postawione po oficjalnych godzinach rozpoczęcia.

Do rozstrzygania zakładów używane są oficjalne wyniki i statystyka. W przypadku gdy statystyka nie jest prowadzona i publikowana przez odpowiednią instytucję zarządzającą, zakłady zostaną rozstrzygnięte z pomocą niezależnych agencji/instytucji.

Wszystkie zakłady na całe rozgrywki/zakłady długoterminowe zostaną unieważnione, jeżeli dana drużyna (lub w przypadku gry pojedynczej, gracz) nie bierze udziału w ani jednym spotkaniu turnieju.

League of Legends – Całkowita Liczba Zniszczonych Inhibitorów Inhibitory na poszczególnych liniach będą liczone tylko raz, nawet jeśli zostaną kiklukrotnie zniszczone po kolenym pojawieniu się.

eBasketball:
Wszystkie zakłady e-Koszykówki obejmują dogrywkę, jeśli do niej dojdzie w danym wydarzeniu.

16.66. Padel

Zakłady długoterminowe
Brak zwrotów za uczestników, którzy nie wystartowali. Wszystkie zakłady są ważne, nawet jeśli gracz wycofa się przed rozpoczęciem turnieju, wycofa się w trakcie turnieju lub w żaden sposób nie weźmie udziału w turnieju.

Zwycięzca meczu
Aby zakłady były ważne, musi zostać ukończony jeden pełni set. Jeżeli w meczu zostanie rozegrany mniej niż 1 set, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne.

Opóźnienie lub zawieszenie
Jeśli mecz padla zostanie zakończony, wszystkie zakłady pozostają ważne. Opóźnienie rozpoczęcia meczu lub przerwanie meczu nie mają wpływu na rozliczenie zakładów, o ile mecz zostanie ostatecznie dokończony.