Zasady Gry

1. Definicje i Zasady

Deal
Rozdanie kart do gry graczom i dealerowi.

Pit boss
Osoba odpowiedzialna za nadzorowanie toku gry.

Dealer
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie gry.

Dealing shoe
Urządzenie, z którego rozdaje się karty.

2. Definicje i Zasady Bakaratu

1. Definicje i specyfikacje

1.1 Definicje
Baccarat
Występuje gdy wartość na ręce gracza lub bankiera jest równa zero.

Banker’s hand
Ręka bankiera.
Player’s hand Ręka gracza.

Natural
Ręka z wartością 8 lub 9 w 2 pierwszych kartach.

Tie
Wystepuje gdy wartość na ręce gracza i bankiera jest taka sama.

Point count
""Point Count"" to pojedyncza cyfra od 0 do 9 , wynikająca z dodania wartości dwóch kart na ręce. Jeśli suma z dwóch kart jest wyższa od 9, liczy się tylko prawa liczba i właśnie ona stanowi ""Point Count"".

1.2 Charakterystyka stołów w Bakaracie

1.2.1 Bakarat jest grany na okrągłym stole o wymiarach 1450x800mm z trzema miejscami dla Gracza (Player), Bankiera (Banker) i Tie.

1.2.2 Stół do Bakaratu musi posiadać tzw. ""discard rack"". Stoły nie są wyposażone w urządzenie
‘no peek’. Jako alternatywa do urządzeń ""no peek"" mogą być użyte skanery do kart.
Jeśli w grze znajduje się więcej niż jeden stół do Bakaratu, wszystkie stoły musza mieć numer identyfikacyjny, przyznany przez kasyno, widoczny na powierzchni stołu lub w akcesoriach stołu.

1.2 Dealing shoes
""Dealing shoe"", z którego rozdaje się karty, musi być skonstruowany i zaprojektowany w taki sposób, aby utrzymać integralność gry.

1.3 Karty

1.3.1 W Bakarat gra się za pomocą 8 deków (decks), z któych każdy posiada 52 karty bez jokerów.
Tył kart jest taki sam, ma ten sam kolor i wygląd. Są także 2 ""cutting cards"",
z których jedna jest położona na tyle wszystkich deków, a druga dzieli 7 kart od tyłu stacka.
2 karty ""cutting cards"" muszą być rozdane ze specjalnie zaprojektowanego do tego ""dealing shoe"".

1.3.2 Wartość( ""Value"") kart na każdym deku powinna być następująca:
i. Karty od 2 do 9 są równe swojej wartości.
ii. Wszystkie dziesiątki, walety, damy króle są równe wartości ""zero"".

Asy mają wartość ""jeden"". Poniżej przykłady:
a: Ręka z asem, 2 i 4 ma wartość 7.
b: Ręka z asem, 2 i 9 ma sumę 12, jednak liczy się tylko cyfra po prawej stronie, więc ostateczna wartość ręki to 2.

1.3.3
Karty zostaną sprawdzone przed i po zakończeniu gry."

2. Zakłady i wygrane

2.1 Generalne Zasady

2.1.1
Zakład gracza będzie pokazany na odpowiednim obszarze na stole do Bakaratu. W każdym z pól do grania może być maksymalnie do 3 zakładów: Gracza, Bankiera i Tie.

2.1.2 Zakład na ręce bankiera:
i.Wygrywa jeśli ""Ręka bankiera"" ma wyższą wartość punktową niż ""Ręka gracza""
ii.Przegrywa jeśli ""Ręka bankiera"" ma niższą wartość punktową niż ""Ręka gracza""
iii.Nie wygrywa ani przegrywa gdy wartość na ""Ręce Bankiera"" i ""Ręce gracza"" jest taka sama.

2.1.3. Zakład na ręce gracza:
i.Wygrywa jeśli ""Ręka gracza"" ma wyższą wartość punktową niż ""Ręka bankiera"";
ii.Przegrywa jeśli ""Ręka gracza"" ma niższą wartość punktową niż ""Ręka bankiera"";
iii.Nie wygrywa ani przegrywa gdy wartość na ""Ręce Bankiera"" i ""Ręce gracza"" jest taka sama.

2.1.4 Zakład na ""Tie Bet"":
i.Wygrywa jeśli wartość na ""Ręce gracza"" i ""Ręce Bankiera"" jest taka sama.
ii. Przegrywa gdy wartości na rękach są nierówne

2.1.5 Po ""tie"", wszytkie inne zakłady są automatycznie zwrócone do sytemu.

2.1.6 System nie powinien zaakceptować zakładu, który jest podwyższony lub anulowany już po sygnale timera, który oznacza, że skończył się czas na dokonywanie zakładów. W tym momencie dealer powinien oznajmić, że jest ""Koniec Zakładów(No More Bets)"". ""Koniec Zakładów"" powinien być oznajmiony przed rozdaniem pierwszej karty z ""shoe"".

2.1.7 Po tym jak dealer ogłasza rezultat rundy, system automatycznie zajmuje się zakładami na stole. System powinien zabrać wszystkie przegrane zakłady i wypłacić wygrane zakłady.
i.Dozwolone Minimum i Maksimum zakładów jest pokazane na ekranie gry.
ii.W odpowiedzialności każdego z graczy leży odpowiednie dokonanie zakładu.
iii.Zakład może być odrzucony przez system przed rozdaniem kart, wtedy gry karty nie są odpowiednio złożone, zakład nie spełnia wymogów dozwolonego minimum i maksimum, lub z powodu błędu w połączeniu z serwerem.

2.1.8 Błąd systemu powoduje, że wszystkie zakłady są anulowane.

2.2 Wypłata zakładów
Wypłata wygranych zakładów jest dokonana zgodnie z poniższym:
i. Wygrany zakład na ""Ręce Gracza"" jest wypłacany w stosunku 1:1
ii. Wygrany zakład na ""Ręce Bankiera"" jest wypłacany w stosunku 1:1, minus 5% opłaty.
Opłata jest automatycznie pobierana od gracza przez system w momencie wypłaty wygranego zakładu.
iii. Wygrany zakład ""Tie Bet"" jest wypłacany w stosunku 8 do 1.""

3. Sprawdzanie i rozdanie kart

3.1 Sprawdzenie kart

3.1.1 Po otrzymaniu kart na stole, dealer musi je sprawdzić i przetasować. Dealer musi sprawdzić czy deki są kompletne, a żadna z kart nie jest oznaczona, zadrapana lub pogięta.

3.1.2 Dealer i Pit Boss muszą odwrócić wszystkie karty twarzą do góry aby zobaczyć czy cały zestaw jest kompletny. Tył kart będzie sprawdzony, aby upewnić się, iż karty nie są zaznaczone. Karty zostana sprawdzone pod kątem wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia. System monitoringu w Kasynie powinien nagrać proces sprawdzania kart.

3.1.3 Jesli po sprawdzeniu kart, dealer lub Pit Boss zauważy, iż karty są uszkodzone, Pit Boss zamieni je na nowe.

3.1.4 Zawsze gdy jakiekolwiek karty są usunięte z powierzchni stołu do gry w Bakarata i przeniesione później do innego stołu, dealer musi je sprawdzić, tak jak jest to opisane powyżej.

3.2 Tasowanie i przetasowywanie


3.2.1 Po sprawdzeniu kart, powinny one być położone twarzą do powierzchni stołu w dwóch równych kolumnach. Następnie powinno dojść do tasowania ""washing"" lub ""chemmy shuffle"", a nastpnie ponownego przetasowania ""table riffle"" przez dek.

3.2.2 Po tym jak każdy stack kard jest rozdany, dealer musi przetasować karty, tak aby były one losowo wymieszane. Do przetasowania powinno dojść na końcu rozdania, podczas którego dochodzi się do karty ""cutting card"".

3.2.3 Kasyno zastrzega sobie prawo do nakazania dealerowi dokonania przetasowania na końcu jakiegokolwiek rozdania.

3.3 Cut

3.3.1 Po tym jak karty są przetasowane, dealer powinien zebrać je w stos i następnie dokonać ""cut'u"" osobiście.

3.3.2 Dealer dokonuje ""cut'u"" wkładając kartę ""cutting card"" do stosu kart.

3.3.3 Po tym jak włożono kartę ""cutting card"", dealer powinien wziąć wszystkie karty z przodu karty ""cutting card"" i położyć je na tyle stosu, po czym dealer powinien dokonać ""cut'u"" 7 kart.

3.3.4 Karta ""cutting card"" powinna być położona o 7 kart od tyłu stosu.

3.3.5 Następnie stos kart powinien być włozony do ""dealing shoe"" aby zacząć grę.

3.4 Rozdanie

3.4.1 Dealer musi rozdać karty w odpowiednie miejsca znajdujące się przed nim.

3.4.2 Pod koniec czasu na dokonywanie zakładów dealer ogłosi ""KONIEC ZAKŁADÓW (""NO MORE BETS"") a timer zaświeci się na czerwono.

3.4.3 Karty rozdane na dwie ręce są twarzą do góry. Pierwsza i trzecia karta jest ręką gracza, a druga i czwarta karta jest ręką bankiera.

3.4.4 Jeśli ręka gracza ma otrzymać trzecią kartę, zgodnie z zasadami Bakaratu, dealer rozdaje kartę graczowi i układa ją pionowo to poprzedniej karty gracza.

3.4.5 Jeśli ręka bankiera ma otrzymać czwartą kartę, zgodnie z zasadami Bakaratu, dealer rozdaje kartę bankierowi i układa ją pionowo to poprzedniej karty gracza.

3.5 Gra

3.5.1 Po tym jak rozdano pierwsze 4 karty:
i. Jeśli gracz lub bankier mają “natural”, czyli suma kart równa się 8 lub 9, obaj automatycznie stoją, bez wyjątku.
ii. Jeśli suma gracza to 6 lub 7, gracz stoi.
iii. Jeśli suma gracza to 5 lub mniej, gracz automatycznie otrzymuje 3 kartę.
iv. Kiedy gracz otrzymuje 3 kartę,bankier losuje trzecią karte zgodnie z poniższym:
Wartość ręki bankiera to 0,1,2: Bankier zawsze losuje 3 kartę. Wartość ręki bankiera to 3:
Bankier losuje jeśli 3 kartą gracza jest 1-2-3-4-5-6-7-9-0 (nie 8)
Banker totals 4: Bankier losuje jeśli 3 kartą gracza jest 2-3-4-5-6-7
Banker 5: Bankier losuje jeśli 3 kartą gracza jest 4-5-6-7
Banker 6: Bankier losuje jeśli 3 kartą gracza jest 6-7
Banker 7: Bankier stoi

3.5.2 Kolejność układów/wartości:
i. Suma równa 9
ii. Suma równa 8
iii. Suma równa 7; i
iv. tak dalej w dół aż do Bakaratu

3.5.3 Dealer ogłasza zwycięzcę a rezultat powinien jednocześnie pojawić w miejscu widocznym dla gracza.

3.5.4 Jesli karta ""cutting card"" pojawia się podczas gry, karta ta zostanie usunięta i położona po prawej stronie dealera, widoczna dla gracza. Dealer ogłosi ""Ostatnie rozdanie przed tasowaniem"". Po zakończeniu tego rozdania żadne karty nie powinny być rozdane, aż do przetasowania.

3.6 Pick up

3.6.1 Kiedy gra jest zakończona, dealer zbiera wszystkie karty ze stołu. Zbieranie kart zaczyna się od prawej do lewej strony, są one zbierane jedna za drugą, i położone w prawdziwej kolejności, tak aby móc je sprawdzić w razie ewentualnych pytań i podejrzeń o przebieg gry.

3.6.2 Każdy dealer zawsze musi zbierać karty w jednym kierunku.

3.6.3 Kiedy karty są zebrane, dealer kładzie je do ""discard rack""."

4. Niedozwolone ruchy

4.1 Żadne kasyno lub gracz nie może usuwać, dodawać, lub zamieniać kart, oprócz wyjątków ustanowionych przez tą zasadę. Żaden dealer lub pracownik kasyna nie może nakłaniać żadnej osoby do powyższych działań.

4.2 Dealer nie może patrzeć się na żadną z osób biorących udział w grze przed rozdaniem kart.

4.3 Żaden dealer lub Pit Boss nie powinien sugerować lub polecać graczowi strategii gry, podejmowanych kroków i decyzji podczas trwania gry.

3. Definicje i Zasady Blackjacka

1. Definicja i specyfikacje

1.1 Definicje

Blackjack
As oraz dodatkowa karta o wartości 10 rozdane jako dwie pierwsze karty graczowi lub dealerowi.

Hard total lub hard point count total
Całkowita suma punktów na ręce, która nie zawiera asów lub zawiera asy równe wartości 1.

Hidden card
Karta, która jest rozdana twarzą do dołu dealerowi i pozostaje twarzą do dołu aż do czasu gdy wszyscy gracze oprócz dealera otrzymają wszystkie karty, o które zabiegali.

Layout lub table layout
Filc lub inny materiał, który pokrywa powierzchnię do grania na stole do Blackjacka.

Soft total lub soft point count total
Całkowita suma punktów ręki zawierającej jednego lub więcej asów gdy jeden as jest równy wartości 11.

1.2 Charakterystyka stołów do Blackjacka.

1.2.1 Blackjack jest grany na standardowym, okrągłym stole o wymiarach 1450x800mm z miejscami dla 7 graczy po jednej stronie i miejscem dla dealera po drugiej stronie.

1.2.2 Stół do Blackjacka musi posiadać tzw. ""discard rack"". Stoły nie są wyposażone w urządzenie
‘no peek’. Jako alternatywa do urządzeń ""no peek"" mogą być użyte skanery do kart.
Jeśli w grze znajduje się więcej niż jeden stół do Blackjacka, wszystkie stoły muszą mieć numer identyfikacyjny, przyznany przez kasyno, widoczny na powierzchni stołu lub w akcesoriach stołu.

1.2.3 Poniższe powiadomienia powinny pojawić się na layoucie stołu lub w sygnalizacji, która jest widoczna dla wszystkich graczy::
i. Jedno z tych powiadomień, w takiej formie: “dealer musi losować do 16 i stać na 17”
ii. “Blackjack płaci 3 do 2”;
iii“Ubezpieczenie płaci 2 do 1” .

1.3 Zasady gry muszą ustalić:
i.Dozwolone minimalne i maksymalne limity zakładów, oraz maksymalne i minimalne limity obowiązujące w wyjątkowych okolicznościach.
ii. Ograniczenia dotyczące ""doubling down"".
iii. Ograniczenia dotyczące dzielenia asów lub liczby kart, które mogą być rozdane do dzielenia asów.
iv. Ograniczenia dotyczące struktury wypłaty.

1.4 Dealing shoes
""Dealing shoe"", z którego rozdaje się karty, musi być skonstruowany i zaprojektowany w taki sposób, aby utrzymać integralność gry. Zarówno ""dealing shoe"" jak i ""discard racks"" muszą być sprawdzone przed rozpoczęciem gry, przed tym jak karty zostaną do nich włożone. Ma to na celu sprawdzenie czy urządzenia nie są zepsute, działają w sposób odpowiedni, są sprawne i nie zostały uszkodzone w celu wpłynięcia na tok gry.

1.5 Karty
Wartości kart są następujące:
i. Karty od 2 do 10 mają odpowiadającą im wartość;
ii. Walet, królowa i król mają wartość równą 10; i
iii.As może mieć wartość równą 1 lub 11. Jeśli wartość 11 przyczyni się, iż całkowita wartość ręki gracza lub dealera przekroczy 21 to as jest równy 1.
iv. Standardowy deck do Blackjacka powinien zawierać 52 kart (piki, karo, kiery i trefle) a każdy kolor powinien zawierać karty od 2 do 10, waleta, królową, króla i asa.


2. Zakłady


2.1 Zasady Ogólne

2.1.1 Gracz musi dokonać zakładu przed rozdaniem pierwszej karty w rundzie.
Zakłady muszą być wypłacone jako wygrane zakłady jeśli dochodzi do poniższego:
i. Suma kart gracza jest równa 21 lub mniej a suma kart dealera jest większa od 21;
ii. Suma kart gracza jest większa of sumy kart dealera i suma gracza lub dealera nie przekracza 21;
iii. Gracz ma blackjacka a dealer nie ma.
iv. Zakłady zostaną anulowane gdy gracz nie utrzyma wygrywającej ręki, z wyjątkiem gdy wartość ręki gracza jest taka sama jak wartość ręki dealera. Dealer zbierze wszystkie przegrane zakłady.

2.1.2 Z wyjątkiem sytuacji dzielenia par, ""doubling down"", lub zakładu ""ubezpieczenie"", zakład nie może być zwiększony, zmniejszony lub wycofany po tym jak pierwsza karta w rundzie została rozdana. Wszystkie zakłady w Blackjacku muszą być dokonane zgodnie z dostepnymi funduszami gracza.

2.1.3 Żaden zakład nie powinien być zaakceptowany przez system, zwiększony lub zmniejszony po tym jak skończył sie czas na timerze, co jest znakiem że nie można dalej dokonywać zakładów. W tym momencie dealer powinien oznajmić ""Koniec Zakładów (No More Bets)"". ""Koniec Zakładów"" powinin być oznajmiony przed rozdaniem pierwszej karty z ""shoe""

2.1.4 Po tym jak dealer ogłasza rezultat rundy, system automatycznie zajmuje się zakładami na stole. System zbiera przegrane zakłady i wypłaca wygrane.
i. Dozwolone minimum i maksimum zakładu jest wyświetlone na monitorze gry.
ii. W odpowiedzialności graczy leży prawidłowe dokonanie zakładu.
iii. Zakład może być odrzucony przez system
iii. Zakład może zostać odrzucony przez system przed rozdaniem kart, jeśli karty nie zostały ułożone, nie spełniono wymagań dotyczących minimum i maksimum zakładu lub doszo do błędu w połączeniu z serwerem.

2.1.5 W obliczu nieprawidłowego działania systemu wszystkie zakłady będą anulowane.

2.2 Wyjątki
Zakład jest nieważny i zwrócony graczowi gdy suma na ręce gracza jest równa sumie na ręce dealera, lub w sytuacji gdy gracz i dealer mają blackjacka. Zakład gracza jest przegrany gdy dealer ma blackjacka, a suma na ręce racza to 21, lecz bez blackjacka. Zakład gracza jest przegrany gdy suma na ręce gracza i dealera jest większa niż 21.

2.3 Wypłata zakładów
i. Wygrane zakłady są wypłacone w stosunku 1-1, z wyjątkiem blackjacka, który jest wypłącany w stosunku przynajmniej 3-2.
ii. Kiedy suma zarówno na ręce dealera jak i gracza jest równa, mamy do czynienia z remisem (""push""), nikt wtedy nie wygrywa
ii.Jeśli suma na ręce gracza przekroczy 21, to gracz przegrywa zakład.

2.4 Zmiany zakłądów
Po tym jak zakład-ubezpieczenie, zakład ""double down"" lub zakład dotyczący dzielenia par został zatwierdzony przez software, żaden gracz nie będzie mógł usunąć lub zmienić zakładów.

2.5 Zakład-Ubezpieczenie

2.5.1Jeśli pierwszą rozdaną kartą dealerowi jest as, gracz może dokonać zakładu-ubezpieczenie, który wygrywa, gdy karta ""hole card"" dealera to król, królowa, walet, 10 oraz przegrywa gdy karta ""hole card"" dealera to as, 2,3,4,5,6,7,8,9. Zakładu-ubezpieczenia dokonuje się stawiając połowę wartości początkowego zakładu gracza.

2.5.2Zakład-ubezpieczenie musi być dokonany natychmiastowo po tym jak każdemu graczowi rozdano drugą kartę, karta dealera jest ukazana, oraz przed rozdaniem dealerowi jakichkolwiek dodatkowych kart (po drugiej karcie)

2.5.3Wszystkie wygrane zakłady-ubezpieczenie muszą być wypłacone ze stosunkiem 2-1. Przegrane zakłady-ubezpieczenia są zbierane przez software po tym jak dealer sprawdza, czy karta ""hole card"" to blackjack.

2.6 Doubling down
Kasyno może pozwolić graczowi na wykonanie ""double down"" na jego ręce, które pozwala na dokonanie dodatkowego zakładu, nie przekraczającego początkowego zakładu gracza, przy dwóch pierwszych kartach rozdanych graczowi.

2.7 Dzielenie par - Splitting Pairs
Jesli dwie pierwsze karty rozdane graczowi mają identyczną wartość, gracz może rozdzielić rękę na dwie osobne ręce, dokonując zakłądu na drugiej ręce, równego początkowemu zakładowi gracza. Kiedy gracz dzieli pary, dealer musi rozdać drugie karty na obie ręce. Po tym jak dodatkowa karta jest rozdana na obie ręce, gracz musi czekać lub losować. Gracz nie może dzielić par, w tym par asów, więcej niż jeden raz. Kasyno zastrzega sobie prawo rozdania graczowi tylko jednej karty do każdego z asów, w sytuacji gdy gracz decyduje się na dzielenie asów. Gdy gracz dzieli asy i dostaje drugą kartę o wartości 10, będzie się to liczyło jako 21, nie jako Blackjack."

3. Sprawdzanie i rozdanie kart

3.1 Sprawdzenie kart


3.1.1 Po otrzymaniu kart na stole, dealer musi je sprawdzić i przetasować. Dealer musi sprawdzić czy deki są kompletne, a żadna z kart nie jest oznaczona, zadrapana lub pogięta.

3.1.2 Pit Boss musi odwrócić wszystkie karty twarzą do góry aby zobaczyć czy cały zestaw jest kompletny. Karty powinny być ułożone kolorami i wartością. Tył kart będzie sprawdzony, aby upewnic się, iż karty nie są zaznaczone. Karty zostaną sprawdzone pod kątem wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia. System monitoringu w Kasynie powinien nagrać proces sprawdzania kart.

3.1.3 Dealer musi sprawdzić, pokazać, przetasować i włożyć karty do ""shoe"" na stole do Blackjacka gdzie karty będą rozdane.

3.1.4 Zawsze gdy jakiekolwiek karty są usunięte z powierzchni stołu do gry w Blackjacka i przeniesione później do innego stołu, dealer musi je sprawdzić, tak jak jest to opisane powyżej.

3.2 Tasowanie i przetasowywanie

3.2.1 Po sprawdzeniu kart, powinny one być położone twarzą do powierzchni stołu w dwóch równych kolumnach. Następnie powinno dojść do tasowania ""wash"" lub podobną techniką a później ułożenia ich.

3.2.2 Po tym jak każdy stack kart jest rozdany, dealer musi przetasować karty, tak aby były one losowo wymieszane. Do przetasowania powinno dojść na końcu rozdania, podczas którego dochodzi się do karty ""cutting card"".

3.2.3 Kasyno zastrzega sobie prawo do nakazania dealerowi dokonania przetasowania na końcu jakiegokolwiek rozdania.

3.3 Cut

3.3.1 Po tym jak karty są przetasowane, dealer powinien dokonać ""cut'u"" osobiście.
i. W Blackjacku karta ""cutting card"" powinna być ułożona 4 deki od tyłu ""shoe"".
ii. Po tym jak włożono kartę ""cutting card"", dealer powinien wziąć wszystkie karty z przodu karty ""cutting card"" i położyć je na tyle stacka.

3.3.2 Dealer dokonuje ""cut'u"" wkładając kartę ""cutting card"" do stosu kart.

3.4 Rozdanie
Karty mogą być rozdane ze specjalnie zaprojektowanego urządzenia rozdającego ""shoe"", które jest ulokowane na stole po lewej stronie od dealera. Dealer musi usunąć karty z ""shoe"" lub ""decku"" a następnie ułożyć je w odpowiednim obszarze na stole. Na początku rundy gry, dealer musi, począwszy od pierwszego gracza na lewo od dealera i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozdać karty w poniższej kolejności:
i. Jedna karta twarzą do góry każdemu graczowi, który dokonał zakładu;
ii. Jedna karta twarzą do góry dealerowi.
iii. Druga karta twarzą do góry każdemu graczowi, który dokonał zakładu; i
iv. Druga karta twarzą do góry dealerowi.
3.5 Gra
i. Po tym jak dwie karty zostały rozdane każdemu graczowi i dealerowi, każdy z graczy będzie mógł dokonać ""double down"", rozdzielić pary, zaczekać, dokonać ""hit'u, lub zakładu ""ubezpieczenie"".
ii. Gracz podejmuje decyzje za pomocą klikania w odpowiednie przyciski, które są widoczne w oprogramowaniu w interfejsie komputera gracza.
iii. Dealer musi poczekać na przekazanie przez software decyzji gracza jeśli chce rozdać graczowi dodatkowe karty. Jeśli wartość kart gracza równa się dokładnie 21 lub przekracza 21 software nakaże dealerowi przejście do następnego gracza. Jesli nie ma sygnału co do decyzji gracza, a kończy się czas ustalony przez kasyno na podjęcie decyzji, dealer przejdzie do następnego gracza bez podejmowania jakiegokolwiek kroku przy wcześniejszym graczu.

3.6 Pick up
Kiedy runda jest zakończona, dealer zbiera wszystkie karty ze stołu. Zbieranie kart zaczyna się od prawej do lewej strony, są one zbierane jedna za drugą, i położone w prawdziwej kolejności, tak aby móc je sprawdzić w razie ewentualnych pytań i podejrzeń o przbeieg gry. Każdy dealer zawsze musi zbierać karty w jednym kierunku. Dealer musi na początku zebrać swoje karty i użyć ich do zebrania kart graczy dodając je do stacka w odwrotnej kolejności do początkowego rozdania lub od prawej do lewej w taki sposób aby karty dealera były ułożone na spodzie ""discard stacka"" gdy będą wkładane do ""discard racka"". Kiedy wszystkie karty graczy i dealera są zebrane, dealer kładzie je do ""discard rack"".

3.7 Karta dealera ""Hole Card""
Dealer może nie patrzeć, lub nie pozwolić na pokazanie twarzy karty ""hole card"" dealera dopóki wszytkie karty nie zostaną rozdane graczom. Wyjątkiem jest sytuacja, w której karta ""Hole Card"" jest asem. Jeśli karta jest asem, software zaproponuje graczom kupienie ubezpieczenia. Kiedy czas na całą operację się kończy, dealer będzie poinformowany przez software, iż powinien sprawdzić czy ""hole card"" tworzy Blackjacka." "

4. Niedozwolone ruchy

4.1 Żadne kasyno lub gracz nie może usuwać, dodawać, lub zamieniać kart, z wyjątkami ustanowionymi przez tą zasadę. Żaden dealer lub pracownik kasyna nie może nakłaniać żadnej osoby to powyższych działań.

4.2 Dealer nie może patrzeć się na żadną z osób biorących udział w grze przed rozdaniem kart.

4.3 Żaden dealer lub Pit Boss nie powinien sugerować lub polecać graczowi strategii gry, podejmowanych kroków i decyzji podczas trwania gry.

4 CZYNY NIEDOZWOLONE

4.4 Wybieranie dodatkowych kart przez graczy i dealerów
i. Gracz może wybrać losowanie dodatkowych kart jeśli całkowity ""hard point count"" gracza jest poniżej 21. Graczom z blackjackiem, ""hard point count"" lub ""soft point count"" równym 21 może nie być zaoferowane dodatkowe losowanie kart.
ii. Dealer musi wylosować dodatkowe karty do swojej ręki jeśli sygnalizuje tak software i dopóki ""hard lub soft total"" jest równy 17, 18, 19, 20, 21.
iii. Dealer może nie losować dodatkowych kart do swojej ręki, bez względu na ilość posiadanych punktów na ręce, jeśli decyzją wszystkich graczy ustalono, że suma punktów na ręce dealera nie będzie miała wpływu na wynik

4. Definicje i Zasady Gry w Ruletkę

1. Definicje i specyfikacje

1.1 Definicje

Black Bet
Zakład na czarne numery.

Column Bet
Zakład na wszystkie dwanaście (12) numerów w jednej (1) kolumnie.

Corner Bet
Zakład na cztery (4) numery, które razem tworzą róg.
Lub na poniższe numery:

 • Zero (0)
 • Jeden (1)
 • Dwa (2)
 • Trzy (3)
Dozen Bet
Zakład na poniższe numery:
Numery od jeden (1) do dwunastu (12)
Numery od trzynaście (13) do dwadzieścia cztery (24)
Numery od dwadzieścia pięć (25) do trzydzieści sześć (36)
Osiemnaście

Number Bet
Zakład na jeden (1) z poniższych:
Numery od jeden (1) do osiemnaście (18)
Numery od dziewiętnaście (19) do trzydzieści sześć (36)

Even Bet
Zakład na parzyste numery.

Inside Bet
Zakład w zakresie trzydziestu siedmiu (37) numerów odpowiadających numerom na kole ruletki, wliczając poniższe:
 • Corner (or square) bet
 • Five number bet
 • Line bet
 • Row bet
 • Split bet
 • Straight up bet
 • Street Bet
 • Six line bet
Line Bet
Zakład na sześć (6) numerów w dwóch (2) rzędach.

Odd Bet
Zakład na nieparzyste.

Outside Bet
Zakład poza zakresem trzydziestu siedmiu (37) numerów, wliczając poniższe:
 • Black bet
 • Column bet
 • Dozen bet
 • Eighteen number bet
 • Even bet
 • Odd bet
 • Red bet
 • Low/High Bet
Pitboss
Osoba odpowiadająca za nadzorowanie przebiegu gry.

Red Bet
Zakład na czerwone.

Row lub Street Bet
Zakład na trzy (3) numery w rzędzie

Split Bet
Zakład na dwa (2) numery

Straight Up Bet
Zakład na poniższe:
 • Pojedynczy numer od jednego (1) do trzydziestu sześciu (36)
 • Zero (0)
Street Bet
Zakład na trzy (3) numery w rzędzie

1.2 Charakterystyka stołu do ruletki

1.2.1 Ruletka jest grana na niestandardowym, drewnianym stole o wymiarach 2000x950mm.

1.2.2 Jeśli w grze znajduje się więcej niż jeden stół do Ruletki, wszystkie stoły muszą mieć numer identyfikacyjny, przyznany przez kasyno, na powierzchni stołu lub w akcesoriach stołu."

2. Zakłady

2.1 Zasady Ogólne

2.1.1 Wszystkie Zakłady w Ruletce są dokonywane za pomocą położenia specjalnych chipów w odpowiednich obszarach stołu. Gracze dokonują zakładów, aż do momentu gdy dealer ogłasza ""Koniec Zakładów (No More Bets)"", lub lampka świeci się na czerwono.

2.1.2 Odpowiedzialnością każdego gracza jest prawidłowe dokonanie zakładu.

2.1.3 Każdy zakład powinien być dokonany zgodnie ze swoją pozycją na stole, gdy kuleczka spada do przegródki na kole.

2.1.4 Dozwolone minimum i maksimum zakładu jest pokazane na stole.

2.1.5 Zakład może być odrzucony przez system przed tym jak kuleczka będzie rzucona, jesli zakład nie jest dokonany w odpowiednim czasie, nie spełnia warunków dozwolonego minimum lub maksimum lub doszło do błędu połączenia z serwerem.

2.1.6 Jeśli system nie działą prawidłowo wszystkie zakłady są nieważne.

2.2 Wypłata
Wygrane zakłady są wypłącane przez system z poniższym stosunkiem:

ZAKŁAD WYPŁATA POZIOM STAWKI
 • Straight 35 do 1
 • Split 17 do 1
 • Street 11 do 1
 • 4-Number 8 do 1
 • 6-Number 5 do 1
 • Column 2 do 1
 • Dozen 2 do 1
 • Red 1 do 1
 • Black 1 do 1
 • Odd 1 do 1
 • Even 1 do 1
 • Low 1 do 1
 • High 1 do 1
3. Kręcenie kołem

3.1 Kręcenie Kołem i rzut Kuleczką

3.1.1 Kuleczka do ruletki powinna być rzucona przez dealera w przeciwnym kierunku do ruchu koła i powinna zatoczyć przynajmniej trzy okręgi naokoło koła, aby rzut był uznany za ważny.

3.1.2 Gdy kuleczka znajdzie się w przegródce na kole, dealer powinien ogłosić numer przegódki.

3.1.3 Po tym jak dealer ogłasza wynik rundy, system automatycznie zajmuje się zakładami a stole, zbierając przegrane zakłady i wypłacając wygrane.

3.2 Sprawdzanie Koła i Kuleczki do Ruletki


3.2.1 Przed otwarciem koła do ruletki, Pit Boss sprawdza koło i oznajmia czy jest gotowe do gry.

3.2.2 Poziom koła powinien być sprawdzony przed rozpoczeciem gry.

3.2.3 Przed rozpoczęciem gry koło będzie testowo obrócone, aby sprawdzić jego stan.

3.2.4 Przed rozpoczęciem gy sprawdza się stan kuleczki do gry - jej wagę oraz powierzchnię.

3.3 Gra

3.3.1 Stól do ruletki składa się z dwóch części: koła i części do stawiania zakładów.

3.3.2 Koło jest podzielone na 37 przegródek, od numeru 0 do 36. 18 numerów jest czerwonych i 18 czarnych. Numer ""zero"" jest zielony.

3.3.3 Na stole do obstawiania wypisane są te same numery, występujące w sekwencji, co pomaga w obstawianiu. Na stole zaznaczone są także czerwone i czarne przegródki, numery parzyste i nieparzyste oraz inne kombinacje numerów.

3.3.4 Gracze dokonują zakładów na jeden lub więcej numerów/kombinacji numerów. Następnie dealer dokonuje obrotu kołem w jednym kierunku, a kiedy kuleczka zatrzymuje się w przegródce ogłaszany jest wynik. Na koniec kamera dokonuje zbliżenia wybranego numeru.

3.3.5 Wypłata zakładów zależy od tego ile możliwości zostało obstawionych. Im mniej obstawiono na daną mozliwość, tym większa wygrana. Po tym jak wszystkie zakłady są zabrane lub wypłącone, dokonuje się nowych zakładów oraz kręci kołem po raz kolejny."

5. Ograniczenia zakładów

Ograniczenia zakładów obowiązują na:

 • Wszystkie wersje Ruletki na żywo – wszystkie zakłady przekraczające 92% wszystkich opcji zakładów są niedozwolone.
 • Wszystkie wersje Bakarat na żywo - stawianie zakładów na Gracza i Bankiera w tym samym czasie jest niedozwolone.
 • Wszystkie wersje Live Sic Bo - stawianie zakładów na duże i małe lub nieparzyste i parzyste w tym samym czasie jest niedozwolone.
 • Wszystkie wersje Live Dragon Tiger - stawianie zakładów jednocześnie na Dragon i Tiger jest niedozwolone.
 • Football Studio - stawianie zakładów na Gospodarzy i Na Wyjeździe w tym samym czasie jest niedozwolone.
5.1 Bonus nie może zostać obrócony na następujących grach:

Fan Tan.